Kulturní cesta fojtů

 

Finanční podpora EU (EFRR):

1 762 972,88 EUR

Doba realizace projektu:

11.03.2016 - 31.12.2020

Kooperační parnteři a kontaktní osoby:

Obsah:

Dodnes nese území ležící na horním toku řeky Weiße Elster (Bílá straka) jméno Vogtland – Fojtsko. Toto jméno pochází po jeho bývalých pánech a vládcích – Fojtech z Weidy, Gery, Greizu a Plavna. Dnešní situace je taková, že mnoho místních obyvatel z pohledu dějin o tomto relativně krátkém časovém úseku jejich vlády a působení sotva něco vědí. Region Fojtsko/Vogtland se rozkládá jak na území České republiky (Karlovarský kraj), tak i na území německého Saska, Durynska a Bavorska. Projekt Kulturní cesta Fojtů otevírá v tomto regionu nový pohled na společné dějiny a umožňuje jak místním obyvatelům, tak i svým návštěvníkům a turistům nový přístup a vhled do dějin tohoto regionu. Dále napomáhá zároveň tento projekt překonávat staré hranice a podporovat přeshraniční identitu.

V předchozím projektu, který se uskutečnil ještě v minulém dotačním období v programu Cíl 3/Ziel 3, byla prozkoumána myšlenka tohoto projektu z hlediska životaschopnosti a byly položeny základy. Ve výsledku se sešlo jedenáct projektových partnerů, kteří se rozhodli pro přípravu a realizaci kulturně historického a kulturně turistického znovuobjevení a zpřístupnění regionu Fojtska/Vogtland. Projekt byl schválen v září 2016.

Cíle

  • Kulturně historický turistický průvodce v českém, německém a anglickém jazyce
  • Popis a prezentace 120 až 150 objektů, které jsou historicky spojeny s minulostí Fojtů a jejich potomků a které budou dále integrovány a zapojeny do různých zeměpisných a tématických okruhů a turistických tras
  • "Znovuoživení" - virtualizace vybraných objektů za pomoci aplikací
  • Zviditelnění a zpřístupnění objektů (příjezdová cesta k Hornímu zámku v Greizu, vestavba sanitárního zařízení v budově konventu Řádu německých rytířů v Plavně, zřízení informačních center a center setkání na českém Hradu Seeberg a na německém Hradu Mylau)
    • Otevírací dobu hradu Mylau najdete na webu
  • Turistické informace o všech objektech, které budou zobrazeny na letácích či přístupné za pomocí mobilní aplikace a QR kódu, který bude k dispozici na informačních tabulích umístěných u objektů
  • Propojení aktérů projektu Kulturní cesta Fojtů (projektoví partneři, zaměstnanci muzea, neplacení dobrovolníci pracující jako průvodci, další zájemci o kulturně historické dědictví)
  • Dvě odborné vědecké konference
  • Menší muzeálně-pedagogické aktivity, které mají za úkol mladé generaci přiblížit dějiny, které daly jméno tomuto regionu; možnost pozitivní identifikace občanů v tomto přeshraničním regionu – a to i jako protiklad k znovu ožívajícímu nacionalismu

Webové stránky projektu:

www.kulturweg-der-voegte.eu (dvojjazyčné)

Videa:

Kulturní cesta Fojtů

Na cestě za poznáním v zemi Fojtů

Fotografie:

Císařská falc v Chebu © Jörg Metzner
Bečov nad Teplou © Barteld Redaktion & Verlag
Horní zámek Greiz © městská správa Greiz
Osterburg Weida © městská správa Weida
městský kostel St. Johannis a budova konventu Plauen © městská správa Plauen
zahájení konference dne 7. 11. 2017 v Plavně © Stefan Herold
hrad Mylau © futurum Vogtland e.V.
zámek Voigtsberg © městská správa Oelsnitz
hrad Seeberg © Barteld Redaktion & Verlag
Museum Aš © Barteld Redaktion & Verlag
všechny další fotografie © Ulrich Jugel