Prostor učení – Knihovnická informační platforma

 

Projekt je ukončen

Finanční příspěvek EU (EFRR):

731.501,23 EUR

Doba realizace projektu:

01.10.2016 - 31.12.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Technische Universität Chemnitz (Lead-partner)
 • Hochschule Zittau Görlitz (projektový partner 1)
 • Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna ZČU v Plzni (projektový partner 2)
 • Krajská vědecká knihovna v Liberci (projektový partner 3)
 • Technická univerzita v Liberci (projektový partner 4)

Obsah:

Cílem projektu bylo propojení zúčastněných knihoven z Chemnitz, Zhořelce, Plzně a Liberce a vytvoření přeshraničního vzdělávacího prostoru. Pomocí odpovídajícího technického vybavení by mělo být možné didakticky lépe zprostředkovat informační kompetence. Z posíleného digitálního propojení by měly koneckonců těžit i přeshraniční výzkum, školicí projekty a projekty dalšího vzdělávání.

Výsledky projektu

 • efektivně propojené knihovny jako atraktivní místa pro učení (analogově a digitálně)
 • didaktický e-learningový modul a nová technika – zlepšení informační dovednosti, efektivní využití ve výzkumu, výuce a studiu
 • lepší dostupnost médií v knihovnách zapojených do projektu
 • přeshraniční přístup k informacím pro všechny uživatele
  • pro tištěná média zajištěno dálkovými výpůjčkami a semestrálními aparáty
 • podpora přeshraničních online školení a přednášek

Webové stránky projektu:

Knihovnická informační platforma

Informace o pozadí projektu naleznete zde .

Fotografie:

© Veronika Jahn