Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří

 

Finanční podpora EU (EFRR):

2.528.541,55 EUR

Doba realizace projektu:

15.01.2016 - 30.04.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Obec Breitenbrunn (Lead-partner)
 • Boží Dar (Projektpartner)

Obsah:

 • turistická infrastruktura jako turistické stezky, které povedou k existujícím a nově otevřeným hornickým a přírodním památkám se propojí lépe technicky a doplní mobiliářem
 • oba partneři se nacházejí v bezprostřední blízkosti, jsou od sebe vzdáleni pouhých 20 km – největším faktorem zdaru je právě dlouhá historie spolupráce mezi obcí Breitenbrunn a Božím Darem

Projektové cíle

 • zatraktivnění regionu z turistického hlediska pomocí udržování společného přírodního a kulturního dědictví v dobrém stavu
 • S tímto cílem je v projektu představena jak historie montánního regionu, tak flora a fauna Centrálního Krušnohoří, a to i pro dětské návštěvníky. Smyšlená postava skřítka Stříbrňáčka provází děti po cestě. Rovněž jsou realizována opatření k rozvoji turisticky-kulturní infrastruktury.

Projektové aktivity a výsledky

 • vylepšení, vybudování a zpřístupnění turistických a cyklistických stezek mezi obcemi Breitenbrunn a městem Boží Dar na hřeben Kručných hor, kolem nejvyšších vrcholů – Klínovce (CZ), Špičáku (CZ) a Fichtelbergu (DE)
 • atraktivní ztvárnění naučných stezek k tradiční montánní kultuře regionu
 • vytvoření turistické infrastruktury včetně sanitárních zařízení podél turistických a cyklistických stezek
 • organizace přeshraničních akcí, které spolupráci posilují a umožňují lépe se poznávat

> Obec Breitenbrunn

 • Výstavba naučné stezky montánní historie, flory a fauny - Naučná stezka byla vytvořena pomocí interaktivních informačních tabulí věnujících se třem tématům, pomocí fotointerakce a zřízení laviček s dřevěnou chatkou.
  • Zastávka 1: „Montánní historie“
   • Na jedné z informačních tabulí jsou představeny důležité a víceznačné pojmy hornického jazyka.
   • Představením pojmů se návštěvníci dozvědí o historii hornictví v Krušných horách, která významně formovala tamější kulturu a přírodu.
  • Zastávka 2: „Flora a fauna / Rok v Krušných horách“
   • Na tabuli je zobrazen průběh roku ve formě otočného kotouče, který je rozdělen na 12 segmentů.
   • U této zastávky byla vystavěna dřevěná chatka.
  • Zastávka 3: „Hranice / cesty / jazyky“
   • Tato zastávka se nachází přímo na hraničním přechodu Německa a České republiky.
   • Návštěvníci si na informační tabuli mohou přečíst, naučit a potrénovat různé věty v němčině, češtině a krušnohorštině.
   • Také naleznou na tabuli povídání o hranici v minulosti a současnosti.
  • Obrazový rám pro panoramatické fotky, setkání, přátelství
   • Místo zážitků s velkým obrazovým rámem, které vybízí udělat si momentku jako vzpomínku na výlet.
 • Vybudování trasy skřítka Stříbrňáčka v Tellerhäuser – přestavba parkoviště jako výchozího místa; vybudování hřiště „Důl skřítka Stříbrňáčka“ a setkávacího místa skřítků na hranici (oživení dětské fantazie figurkou důlního skřítka, který bude doprovázet děti na cestě se zastávkami a odpočívadly)
 • Pořízení materiálně-technické základny pro společná setkávání

> Město Boží Dar

 • Stavba Cínové stezky (prodloužení a část Kaffenberská-Myslivny)
 • Propojení trasy Stříbrňáčka s Ježíškovskou cestou pořízením turistického mobiliáře
 • Stavba Boží vyhlídky na svahu mezi Božím Darem a osadou Neklid
 • Vybudování sociálního zařízení u vyhlídkové věže na Klínovci
 • Pořízení materiálně-technické základny pro společná setkávání

Akce a aktivity 2018-2020

 • Cínová stezka a Boží vyhlídka v provozu
  • Rozhledna Boží vyhlídka je pro veřejnost otevřena. Jedná se o dřevěnou trámovou konstrukci, která je opláštěná nerezovými šablonami se dvěma velkoplošnými vyhlídkovými okny. Najdete ji u horní koncové stanice lyžařského vleku za hotelem Praha, přímo nad městem Boží Dar (GPS 50°24'19.31"N, 12°55'56.88"E), v nadmořské výšce 1.099 metrů. Její celková výška je 8 metrů, výška výhledu 5 metrů. V rozhledně je umístěn bronzový zvon, na který mohou návštěvníci zazvonit.
  • stezka je volně přístupná celoročně a vyhlídka je otevřebá od dubna do října (více info zde )
 • Naučné stezka montánní historie, flory a fauny dokončena a volně přístupná
 • Hon na lišku” v Rittersgrün v roce 2020

Již proběhlé akce pořádané společně saskou a českou stranou:

 • 12. Svatováclavské setkání v Ryžovně u Božího Daru 22.09.2018
 • společné setkání ve velkém stanu v Breitebrunnu
 • Slavnosti nádražního muzea a 140 let dobrovolných hasičů v Rittersgrün v Saském muzeu úzkokolejné dráhy 14.06.2019
 • krušnohorský pohádkový stánek v rámci Svatoanenské pouti v Božím daru 27.07.2019
 • 13. Svatováclavské setkání v Ryžovně u Božího Daru 21.09.2019
 • Posvícení v Breitenbrunnu 23.08.-26.08.2019
 • MTBO World Cup (Mountain Bike Orienteering) v Rabenbergu 04.10.-06.10.2019 (World Masters MTBO Championships European Junior and Youth Championships TrailCenter Sportpark Rabenberg)

Webové stránky projektu:

Fotografie:

© Daniela Kelch, Magdaléna Prunéřová a obec Breitenbrunn