POKROK.digital - Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.138.619,23 EUR

Doba realizace projektu:

15.04.2016 - 31.12.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Technische Universität Dresden (Lead-partner)
 • Technická univerzita v Liberci (projektový partner 1)
 • TU Bergakademie Freiberg (projektový partner 2)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (projektový partner 3)
 • Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola (projektový partner 4)

Obsah

Inženýři a kvalifikovaní pracovníci ve výrobním průmyslu musí splňovat rostoucí nároky a vyrovnávat se s rostoucí složitostí automatizované výroby. Díky nové meziškolní výukové platformě budou žáci a studenti již v rané fázi konfrontováni s kompletními výrobními procesy a budou rozšířeny jejich dovednosti v oblasti odborného a technického plánování. Na didaktické struktuře a výukových cílech se podíleli učitelé z Ústí nad Labem, Freibergu, Drážďan a Liberce.

Výsledky projektu

Vývoj vzdělávací platformy a didaktiky zaměřené na praxi:

 • spolupráce čtyř vysokých škol při vytváření ucelených koncepcí vzdělávání a studia se zaměřením na specifické situace ve vzdělávání cílových skupin
 • kompletizace pro třetí a čtvrtý ročník v předmětech
  • strojírenské technologie
  • CAM - počítačová podpora vyŕoby (především práce s CNC-stroji)

Praktické testování nových výukových prostor:

 • vyzkoušení digitální platformy, jako pilotního systemu:
  • v rámci výuky strojírenských technologií a CAM na SPŠSE a VOŠ Liberec
  • hodnocení použitelnosti a uživatelského komfortu
 • šíření vzdělávací platformy:
  • veřejné setkání se středními školami, Technickou universitou v Liberci, Univerzitou v Ústí nad Labem a odbornou veřejností,
  • zapojení mnoha učitelů technických škol do projektu, zejména do používání softwarových aplikací.

Publikace:

„Praxisorientierte Kompetenzentwicklung in der Produktionstechnik durch Kooperation“ in: Gewerblich-technische Berufsbildung und Digitalisierung. Bielefeld 2019, S. 85-106, ISBN 978-3-7639-6024-8.

„Počítačem podporováné vzdělávání – POKROK.digital“ in: Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow. (PDF) Liberec 2019, Technická univerzita v Liberci, S. 31-38. ISBN 978-80-7494-506-9.

Webové stránky projektu:

http://pokrok.fsi.ujep.cz

Fotografie:

© Frank Arnold