Simulační hra - podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

960.174,61 EUR

Doba realizace projektu:

24.08.2015 - 31.01.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

Obsah:

  • Cílem projektu je sblížit českou a německou mládež ve věku 11 až 15 let a nabídnout jim mezinárodní výměnu s mnoha aktivitami a vzdělávacím programem.
  • Jádrem této výměny je simulační hra, která má interaktivní formou sbližit účastníky s hodnotami demokratického a tolerantního chování.
    • Účastníci se vžijí do role dvou marketingových a reklamních agentur, které dostanou zakázku vytvořit reklamní kampaň, přičemž musí řešit úkoly všeho druhu (př. vymyslet název, slogan a logo pro aplikaci)
    • Ve smíšených skupinách je vytvářena marketingové strategie,plakáty, webové stránky, reklamní spoty apod.
  • Záměrem simulačními hry je žákům ukázat, že mezi českou a německou kulturou nejsou skoro žádné rozdíly. Tímto se odbourají stereotypy a předsudky a vznikají nová přátelství.
  • Výsledky: 14 úspěšně realizovaných školních kempů, kterých se dosud zúčastnilo již přes 700 účastníků; tři rodinné kempy, dvě školení pedagogů a dvě školení pro multiplikátory.

Webové stránky projektu:

Video:

Simulační hra

Fotografie:

© PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o.