Slow tourism v Euroregionu Nisa – spojení kultury s přírodou

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):
953.953,17 EUR

Doba realizace projektu:

15.01.2016 - 15.07.2019

Kooperační partneři:

 • LP: Obec Pěnčín
 • PP1: Statutární město Žitava

Kontaktní osoby:

Obsah:

 • rekonstrukce kulturní památky tzv. Kittelova domu v obci Pěnčín, kde v 18. stol. působil lidový léčitel a lékař Johann Josef Antonius Eleazar Kittel
 • turistické zatraktivnění historického centra ve městě Žitava
 • společná prezentace obou regionů jako turistických destinací v oblasti slow turismu

Výsledky projektu:

 • plánované aktivity zrealizovány
 • Kittelův dům i zahrádka jsou aktuálně v provozu pro veřejnost
 • výstava "Tady stále v pohodě" i dlouhodobější výstava s tématikou dr. Kittela i regionální pamětihodností se těší přízni prvních návštěvníků
 • konají se zde i nepravidelné akce a setkání, aktuálně se připravuje "Den Evropského historického dědictví"
 • snaha pokračovat v navázané spolupráci se Stiftung Umgebindehaus minimálně v rovině přípravy "Dne podstávkových domů" příští rok
 • předpokládá se i udržení mezinárodních parametrů Kittelovy Pouti sv. Josefa

Webové stránky projektu:

www.pencin-zittau.eu

Film:

Tady stále v pohodě

Fotografie:

© Petr Krejčík
© Jan Sedlák
© Ing. Josef Žid