Od Valdštejna k Pücklerovi - knížecí kvalita služeb pro naše hosty

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

2.234.035,69 EUR

Doba realizace projektu:

01.03.2016 - 31.10.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Město Doksy (Lead-partner)
  • Bad Muskau Touristik GmbH (projektový partner)

Obsah:

Cílem projektu bylo zkvalitnění turistické infrastruktury v historicky propojených městech Bad Muskau a Doksy.

Výsledky projektu:

Turistická infrastruktura obou měst byla zlepšena a rozšířena o nové prvky.

Na obou místech byla vytvořena nová turistická informační centra: v Bad Muskau u hlavního vstupu do Pücklerova krajinářského parku a v Doksech v prostorách místního zámku.

Infocentra nabízejí svým návštěvníkům informace jak v českém, tak v německém jazyce.

Zámek Doksy byl částečně zrekonstruován a vytvořena byla nová expozice s názvem „Historické osobnosti, které nás do dnešní doby ovlivňují – hrabě Valdštejn a kníže Pückler".

V Bad Muskau byl zaveden nový trojjazyčný orientační systém (německy, česky, polsky). Celkem bylo ve městě zřízeno dvanáct nových informačních tabulí s plánem města a tři interaktivní elektronické informační terminály.

Propagační prostředky:

  • čtyři čísla Turistických novin v digitální a tištěné podobě
  • dvojjazyčný informační leták k osobnostem Pücklera a Valdštejna, kteří tyto dvě místa spojují, na vydání se podíleli oba projektoví partneři a letáky jsou nyní k dispozici v nově zřízených informačních centrech
  • vydání letáků k turistickým nabídkám regionu
  • model historické podoby zámku v Doksech

Publikace:

Turistické noviny 2017 (německy i česky)

Turistické noviny 2018

Turistické noviny 2019

Turistické noviny 2020

Webové stránky projektu:

http://www.zamekdoksy.cz/ (Lead Partner)

https://www.muskau.info/ (Projektový partner - německy)

https://www.badmuskau.de/ (město Bad Muskau - německy)

Nová informační centra:

Turistické informační centrum Bad Muskau

Turistické informační centrum v Doksech

Fotografie:

Obrázky 1 - 4:
nová expozice v zámku v Doksech, © Petr Hozák
Obrázek 5:
zámek Bad Muskau,© Zuzana Veselá
Obrázek 6:
nové turistické informační centrum v Bad Muskau,© Petr Hozák
Obrázek 7:
jedna z 12 nových informačních desek v Bad Muskau, © Petr Hozák
Obrázky 8 - 9:
vernisáž výstavy fotografií "Dojmy z mého regionu" jako výsledek fotografické soutěže, která proběhla v rámci projektu, © Klára Dedková