Rozkvetlé louky

 

Finanční podpora EU (EFRR):

240.535,69 EUR

Doba realizace projektu:

1. 6. 2020 – 31. 12. 2022

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Obec Brniště (Lead-partner)

 • Naturschutzzentrum “Oberlausitzer Bergland“ e.V. Neukirch (PP 1)

 • Gemeinde Neukirch/Lausitz (PP 2)

Obsah:

Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících obcí z oblasti Euroregionu Nisa a Euroregionu Labe, které prakticky zavádějí systém rozkvetlých luk na svých katastrálních územích.

Obce přihlášené do sítě vybraly ve svých katastrech plochy, které nebudou intenzivně sekat, ale budou o ně pečovat v souladu konceptem rozkvetlých luk, a to dle návodů odborníků. Louky jsou vylepšovány bylinami zejména z donorských místních luk, tak aby v daných regionech byla podpořena původní druhová pestrost. Louky se sečou cca dvakrát ročně, přispívají ke zlepšení biodiverzity, k retenci vody v krajině a obce ušetří náklady spojené s intenzivním obhospodařováním. Tato opatření povedou k většímu zachování biologické rozmanitosti a vlastností krajiny jako přírodního dědictví.

Síť spolupráce obcí se zapojením odborníků, nadšenců i široké veřejnosti se zaměřuje na popularizaci tohoto důležitého tématu a přirozeného zlepšování biodiverzity příhraniční oblasti. Ambicí projektu je motivovat další obce k zapojení do sítě, realizování jednoduchých opatření a vytváření příhraničního pásu rozkvetlých luk z obou stran hranice.

Cíl projektu

 • Sdílení a výměna zkušeností
  • posílení zájmu obcí a občanů o místní prostředí
  • posílení spolupráce s odbornými institucemi na ochranu přírody, veřejnosti a NNO
  • posílení odbornosti samotných zaměstnanců obce

 • Vznik dvojjazyčné přeshraniční webové aplikace „Rozkvetlé louky – Lychnis“
 • Síťování a výchova veřejnosti a občanů za účelem popularizace tématu rozkvetlých luk a zvyšování biodiverzity na úrovni obcí a municipalit.
 • Propagace, PR a šíření tématu v síti.

Plánované výsledky projektu:

Jedna společná síť - platforma spolupráce obcí v příhraniční oblasti na téma zvyšování biodiverzity, která bude společně realizovat praktická opatření spojené s konceptem rozkvetlých luk. Do sítě jsou zapojeny tyto obce a organizace:

Česká Lípa, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Dubá, Hamr na Jezeře, Horní Police, Jetřichovice u Děčína, Kunratice u Cvikova, Růžová, Stráž pod Ralskem, Mníšek u Liberce, Demitz-Thumitz, Doberschau-Gaussig, Ebersbach-Neugersdorf, Schirgiswalde-Kirschau, Schmölln-Putzkau, Sohland a.d. Spree, Goda, Wilthen, Großröhrsdorf, Koukol v obilí, z.s., FŽP UJEP, Ústí nad Labem, PřF UJEP, Ústí nad Labem, CHKO České Středohoří, CHKO Lužické hory, Geopark Ralsko, Tierpark Zittau, DVL LPV „Zittauer Gebirge und Vorland“ e.V., Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gGmbH Zittau, Naturschutzstation Neschwitz, Naturschutzstation Grafenhain, NABU Kreisverband Löbau e.V. in Ebersbach, IBZ St. Marienthal Ostritz.

 • vznikne společný manuál (návod, jak louky zakládat a pečovat o ně)
 • v rámci sítě proběhne 8 workshopů, 6 workoutů a 4 školení

Webová přeshraniční aplikace Rozkvetlé louky (Lychnis) – aplikace, která zviditelní příhraniční pás rozkvetlých luk a posílí zájem veřejnosti na téma rozkvetlých luk.

Plánované akce:

 • Pro veřejnost:
  • 2x Open air festival
  • 2x Akční den pro veřejnost a mládež
  • 1x týdenní workshop pro multiplikátory
  • 3x infostany na podzimních trzích v Neukirchu
  • 2x Beseda s veřejností

 • Akce pro odbornou veřejnost:
  • Zahajovací konference
  • Závěrečná konference na téma biodiverzita s exkurzí po loukách

Webové stránky projektu:

https://www.naturschutzzentrum-neukirch.de/bluehende-wiesen.html

Proběhlé akce:

Zahajovací workshop (konference) v Neukirchu – 15. 9. 2020

Podzimní trh v Neukirchu (infostan) 20. 9. 2020

1. workshop ve Volfarticích – 22. 9. 2020

Fotky:

© Magdaléna Špeldová, Agáta Špeldová (fotky v terénu)

© Jana Panáčková Feixová (fotky uvnitř)