Fond malých projektů

Fond malých projektů

V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15.000 eur z prostředků ERDF. Celkové výdaje malého projektu nesmějí přesáhnout hranici 30.000 eur. Fond malých projektů je spravován jednatelstvími euroregionů, které kooperačním partnerům nabízí konzultace a přijímají žádosti o dotace. O podpoře malých projektů rozhoduje Lokální řídící výbor, bilaterální grémium česko-saských euroregionů. Předpoklady pro dotaci a ustanovení týkající se podpory z Fondu malých projektů jsou popsány ve Společném realizačním dokumentu Fondu malých projektů.

Důležité odkazy

Dostupné prostředky ve FMP

Euroregion k dispozici
(na německé straně):
stav ke dni: k dispozici
(na české straně):
stav ke dni:
Euroregion Nisa 404,78 €
(náhradní projekty jsou možné)
6. 1. 2021 20.269,38 €
(náhradní projekty jsou možné)
6. 1. 2021
Euroregion Labe 258.120,67 € 27. 11. 2020 198.143,26 € 2. 2. 2021
Euroregion Krušnohoří 109.666,23 € 28. 5. 2021 0,00 €
(náhradní projekty jsou možné)
28. 5. 2021
EUREGIO EGRENSIS 160.553,51 € 2. 2. 2021 22.348,82 € 3. 2. 2021

Údaje budou postupně doplňovány a aktualizovány.

Nové interaktivní mapy

Euroregion Labe | Euregio Egrensis

Image

Na webových stránkách Euroregionu Labe a Euregia Egrensis vznikly nově interaktivní mapy zajímavých míst těchto dvou euroregionů. Objevte místa, která možná nenajdete v cestovním průvodci, ale která rozhodně stojí za vidění! Mapu naleznete zde:

Euroregion Labe https://www.elbelabe.eu/cz/

Euregio Egrensis https://uprostred-evropy.eu/cs/