Fond malých projektů

Fond malých projektů

V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15.000 eur z prostředků ERDF. Celkové výdaje malého projektu nesmějí přesáhnout hranici 30.000 eur. Fond malých projektů je spravován jednatelstvími euroregionů, které kooperačním partnerům nabízí konzultace a přijímají žádosti o dotace. O podpoře malých projektů rozhoduje Lokální řídící výbor, bilaterální grémium česko-saských euroregionů. Předpoklady pro dotaci a ustanovení týkající se podpory z Fondu malých projektů jsou popsány ve Společném realizačním dokumentu Fondu malých projektů.

Důležité odkazy

Dostupné prostředky ve FMP

Euroregion k dispozici
(na německé straně):
stav ke dni: k dispozici
(na české straně):
stav ke dni:
Euroregion Nisa 0,00 €
(náhradní projekty jsou možné)
13. 1. 2020 0,00 €
(náhradní projekty jsou možné)
13. 1. 2020
Euroregion Labe 378.569,00 € 6. 12. 2019 289.077,00 € 6. 12. 2019
Euroregion Krušnohoří 298.501,99 € 31.03.2020 28.195,46 € 15. 1. 2020
EUREGIO EGRENSIS 267.700,20 € 6. 12. 2019 332 711,49 € 13. 1. 2020

Údaje budou postupně doplňovány a aktualizovány.