Fond malých projektů

Fond malých projektů

V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15.000 eur z prostředků ERDF. Celkové výdaje malého projektu nesmějí přesáhnout hranici 30.000 eur. Fond malých projektů je spravován jednatelstvími euroregionů, které kooperačním partnerům nabízí konzultace a přijímají žádosti o dotace. O podpoře malých projektů rozhoduje Lokální řídící výbor, bilaterální grémium česko-saských euroregionů. Předpoklady pro dotaci a ustanovení týkající se podpory z Fondu malých projektů jsou popsány ve Společném realizačním dokumentu Fondu malých projektů.

Důležité odkazy

Dostupné prostředky ve FMP

Euroregion k dispozici
(na německé straně):
stav ke dni: k dispozici
(na české straně):
stav ke dni:
Euroregion Nisa 0,00 €
25. 6. 2021 9.368,05 €
1. 7. 2021
Euroregion Labe 171.305,57 € 25. 6. 2021 108.277,91 € 18. 6. 2021
Euroregion Krušnohoří 102.460,95 € 23. 9. 2021 0,00 €
23. 9. 2021
EUREGIO EGRENSIS 161.442,13 € 25. 6. 2021 32.572,55 € 25. 6. 2021

Údaje budou postupně doplňovány a aktualizovány. Náhradní projekty jsou možné.

Nové interaktivní mapy

Euroregion Labe | Euregio Egrensis

Image

Na webových stránkách Euroregionu Labe a Euregia Egrensis vznikly nově interaktivní mapy zajímavých míst těchto dvou euroregionů. Objevte místa, která možná nenajdete v cestovním průvodci, ale která rozhodně stojí za vidění! Mapu naleznete zde:

Euroregion Labe https://www.elbelabe.eu/cz/

Euregio Egrensis https://uprostred-evropy.eu/cs/