Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.266.017,58 EUR

Doba realizace projektu:

21.08.2015 - 31.12.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Státní zámky, hrady a zahrady GmbH (Lead-partner)
 • Zámek Děčín, p. o. (projektový partner)

Obsah:

Zámky Děčín a Weesenstein pokračovaly ve více než desetileté úspěšné spolupráci. Předešlé projekty se věnovaly společné historii obou zámků a vzniku česko-saské hranici v důsledku Chebské smlouvy z roku 1459 a osudům zámků v Čechách a v Sasku.

 • Cílem projektu "Šlechtické poklady" bylo osvětlit především otázku osudů šlechtických sbírek v zámcích, které v Čechách byly a jsou mnohem bohatší, v dobách společenských zlomů, případně objasnit, jaké modifikace a strategie přispěly k jejich zachování a prezentaci.
 • Zatímco v Sasku byly po druhé světové válce velké části existujících sbírek soustředěny ve Státních uměleckých sbírkách v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), zůstaly sbírky na českých zámcích často kompletně zachovány, zčásti byly dokonce včetně zámků samotných zrestituovány, popřípadě probíhá jejich vrácení na původní místa. Díky takzvaným "černým knihám", které byly zavedeny po druhé světové válce, lze umělecké předměty v depozitářích přesně určit a přiřadit je jednotlivým zámkům.

Projektové aktivity a výsledky:

 • koncerty, mimořádné prohlídky, poznávací výlety pro veřejnost, doprovodné akce (filmové večery, historický trh, adventní trh, …), publikace
 • jazykové kurzy a zahraniční jazykový workshop
 • Putovní výstava „Nejkrásnější saské zámky, hrady a zahrady“ (duben – září 2018)
  • České Budějovice NPÚ, Dům u FerusůZámek DěčínPraha, Národní technické muzeum
  • Praha, Národní technické muzeum
  • Barokní zámek Rammenau
  • Drážďany, Saská rozvojová banka

Zámek Weesenstein

 • Snídaně s historií (duben 2016 – říjen 2018)
  • cyklus přednášek, kde se přednášející svými poutavými tématy věnovali historii Čech a Saska

 • Výstavy
  • „Darováno – státní dary jako znak saské diplomacie“ (květen – říjen 2016)
   • výstava se věnovala fenoménu diplomatických darů a představila velký počet státních darů, které saští premiéři přijali od mocných osobností z celého světa
  • „Dříve bylo na stromečcích mnohem více ozdob! Svátky a zvyky v Sasku a Čechách“ (říjen 2016 – březen 2017)
   • výstava připomněla krásnými exponáty rozmanitost zvláštních zvyků a rituálů na obou stranách hranice a osvětlila přitom i mladší tendence kultury svátků
  • „Princ v Orientu – princ Johann Georg Saský – sběratel, badatel a majitel zámku“ (duben – říjen 2017)
   • princ nakoupil během svých cest velké množství předmětů, jejichž část byla na výstavě k vidění
  • „Všechno má svůj čas: Život člověka v zrcadle zvyků a obyčejů v Čechách a Sasku“ (říjen 2017 – březen 2018)
   • životní etapy, symbolizované nejrůznějšími obrazy, jsou doprovázeny obyčeji a zvyky – dějiny v Sasku a Čechách probíhaly odlišně, a proto existují nejrůznější zvláštnosti, o nichž vyprávěla tato krátkodobá výstava
  • „V absolutním bezpečí! Weesenstein jako úkryt uměleckých předmětů v roce 1945“ (březen – říjen 2018)
   • v jubilejním roce 2018 u příležitosti 700 let od první listinné zmínky obce Weesenstein se tato výstava věnovala napínavé kapitole zámecké historie
   • během druhé světové války zámek sloužil jako jedno z nejdůležitějších úložišť uměleckých předmětů v Sasku

Zámek Děčín

 • Akce
  • konference „Šlechtické poklady“: Dějiny a osudy zámeckých sbírek v Sasku a Čechách (říjen 2016)
   • konference se věnovala vzniku, podobě, jež byla určována sběratelem, důsledkům války a poválečné politiky 20. století a nakládáním s kulturními statky od dob politického obratu
  • Slavnostní otevření zámecké knihovny (červen 2018)
   • na základě dohody s Oddělením zámeckých knihoven Národního muzea se soubor zhruba čtyř tisíc svazků vrátil zpět do Děčína
   • nová knihovna se stala součástí prohlídkového okruhu „Návštěva u knížete Františka Thuna“
 • Výstavy
  • „Chrámový poklad“ na oratoři kostela sv. Kříže na zámku Děčín (od června 2016)
   • výstava ukazuje cenné předměty, které se za více než 300 let jeho existence nashromáždily v někdejším zámeckém kostele Povýšení sv. Kříže
   • výstava se stala součástí prohlídkové trasy „Barokní perly děčínského zámku“
  • „Jídelna nebo salon?“ (od června 2017)
   • část salonu byla zrestaurována a po ukončení projektu byla zařazena do prohlídkového okruhu „Návštěva u knížete Františka Thuna“
  • „Malé dějiny pivní lahve“ (listopad 2017 – březen 2018)
   • pivní lahve bývaly mnohem pestřejší než dnešní unifikované výrobky – výstava představila sbírky pivních lahví zapůjčené od několika sběratelů
 • zde si můžete prohlédnout také Závěrečnou projektovou zprávu

Otevírací dobu najdete na webových stránkách zámků Weesenstein a Děčín.

Webové stránky projektu:

http://www.schloss-weesenstein.de/ (DE)

Fotografie:

© zámek Weesenstein, zámek Děčín