Společně pro Českou republiku a Sasko

Foto: ©TVSSW/A.Balko
Foto: ©TVSSW/A.Balko

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Aktuální výzva: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM!

Program spolupráce vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VIDEO
„TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU”

  • Zapojit se může každý
  • Chopte se mobilu a natočte některý z podpořených projektů
  • Méně je někdy více – maximální délka videa 3 minuty


Kompletní podmínky účasti a další informace
Podpořené projekt jako inspirace pro Vaše videa

O programu

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 124 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Prostředky Programu jsou v tomto dotačním období již téměř rozdány, v oblasti partnerské spolupráce nicméně stále potřebujeme Vaše projekty! Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.