Společně pro Českou republiku a Sasko

Image

Hallo Nachbar. Ahoj sousede. Tento pozdrav je mottem Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Již potřetí poskytla Evropská unie dotační prostředky v řádu sta milionů za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Klíčovým slovem česko-saských projektů spolupráce je slovo SPOLEČNĚ. To znamená, že se na společném plánování, realizaci a financování projektu příp. personálně podílí minimálně jeden český a jeden saský partner. Splnění tří ze čtyř uvedených kritérií je předpokladem pro poskytnutí dotace. Princip lead partnera (hlavního příjemce) je povinný pro všechny projekty spolupráce, neboť podstatně přispívá k zintenzivnění a etablování dlouhodobého partnerství mezi sousedy.

Podpořeny mohou být projekty v následujících čtyřech oblastech:

  • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
  • Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
  • Vzdělávání
  • Partnerská spolupráce

Na těchto internetových stránkách naleznete informace týkající se rámcových podmínek, kontaktních osob, termínů a aktuálních témat souvisejících s Programem spolupráce.

Konkrétní projektové záměry prosím konzultujte s pracovníky Společného sekretariátu (v českém i německém jazyce) příp. s pracovníky Krajských úřadů v Liberci, Ústí nad Labem a Karlových Varech.

Zjistěte více