Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Díky takovým projektům se ještě více odbourávají bariéry mezi Českem a Saskem. Tyto webové stránky Vám poskytují informace o Programu spolupráce Česko - Sasko a úspěšných projektech . Podávání projektových žádostí v rámci Programu spolupráce Česko - Sasko 2014-2020 již není možné.

© Petr Mikšíček
© Petr Mikšíček