Podmínky užívaní a právní upozornění

Na této stránce Vás informujeme o právních podmínkách a podmínkách užívání webových stránek Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, za které odpovídá Saská rozvojová banka -dotační banka- (SAB). Přístup a užívání této informační služby podléhá dále uvedeným podmínkám a vztahuje se na všechny informace a produkty poskytované na těchto webových stránkách.

Obsah

Saská rozvojová banka -dotační banka- (Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB)) poskytuje informace a data a pomocí internetových odkazů i informace z jiných webových stránek.

Informace a data, především o programech nebo produktech, jsou informační povahy a nepředstavují právně závaznou nabídku nebo individuální poradenství SAB. Po dohodě s Řídícím orgánem Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 si SAB výslovně vyhrazuje možnost bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat a rušit části stránek nebo celé stránky anebo jejich uveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

Uveřejněné programy představují pouze upozornění na určitou praxi poskytování dotací. Ve sporném případě je určující skutečně vykonávaná dotační praxe.

Odpovědnost

SAB nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, úplnost, bezchybnost a vhodnost informací a dat. Ručení za lehkou nedbalost u nepodstatných smluvních povinností je omezena na předvídatelné škody; ručení za nepřímé škody je vyloučeno.

Odkazy

Webové stránky Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, za které SAB odpovídá, obsahují odkazy na webové stránky, které jsou provozovány jinými poskytovateli. SAB nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo funkčnost, bezchybnost a správnost těchto stránek.

Uživatelé, kteří se k informační nabídce SAB dostali prostřednictvím webových stránek třetích subjektů a kteří se stali uživateli služeb a/nebo produktů tohoto třetího subjektu, jsou výhradně zákazníky příslušného poskytovatele. Za veškeré informace, obsah a údaje ke službám/produktům je výhradně odpovědný příslušný poskytovatel, nejedná se o reference ze strany SAB. SAB není odpovědná za kroky příslušného poskytovatele ani není jeho zástupcem a není nijak zapojena do jednání, popř. využívání služeb/produktů na stránkách příslušného poskytovatele. Nároky vzniklé v souvislosti s přijímáním služeb/produktů lze uplatňovat výhradně vůči příslušnému poskytovateli/subjektu odkazujícímu na stránky SAB.

Autorská práva

Obsah, struktura a podoba webových stránek Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, za které SAB odpovídá, jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce, změny, šíření nebo uchovávání informací a dat, především textů, textových částí, tabulek, grafických a obrazových materiálů vyžaduje předchozí souhlas SAB.

Jurisdikce

Užívání webových stránek Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, za které SAB odpovídá, a veškeré s tím spojené jednání, nečinnost nebo opomenutí podléhají německému právu.

Autoři fotografií

Ukázkové projekty (2007-2013)

  • Klínovec a Fichtelberg: Manuela Prchalová
  • Vodní policie: Manuela Prchalová
  • Zelený most: Andrea Gloger

Současné projekty (2014-2020)

  • Šlechtické poklady: Andrea Dietrich, Annemarie Otte, Alexander Hänel, Eva Neprašová (Památkový ústav/ NPU České Budějovice)
  • Síť interkulturní komunikace a vzdělávání: Pavel Nováček
  • Prameny spojují krajiny a státy: Erik Lehmden, Martin Mašek

Výroční konference 2017

  • Pavel Nováček (Sächsische Aufbaubank - Förderbank -), František Bína (Euroregion Krušnohoří)

Technické pokyny

Webová stránka Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, za kterou odpovídá Saská rozvojová banka -dotační banka- (SAB), je optimalizována na rozlišení monitoru 320 x 480 a 1024 x 768 pixelů.

Stránky Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 byly v souladu s HTML standardem (HTML5) napsány v Cascading Style Sheets (CSS 3) podle specifikace Word Wide Web Consortium (W3C).

Stránky tak lze prohlížet všemi obvyklými prohlížeči podporujícími tyto standardy.

Formulářová pole (kontakt ap.) jsou kontrolována serverově. Pro dodatečné ověření doporučujeme aktivovat JavaScript. Obecně jsou formuláře použitelné i bez JavaScript.

Pro uživatelsky příjemnější využití některých funkcí (např. drop-down menu u seznamů, automatické návrhy při vyhledávání) je aktivace JavaScript nezbytná. Všechny funkce jsou však v zásadě využitelné i bez JavaScript.

Java-Applets nejsou využívány.

Většina formulářů a informačních materiálů je uložena ve formátu PDF. Pro jejich prohlížení je třeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader, který si bezplatně můžete stáhnout na příslušné webové stránce.

Pro některé formuláře je třeba mít nainstalován Microsoft Word resp. Microsoft Excel, resp. podobný program, ve kterém lze otevřít a pracovat s danými typy souborů.

Technické a grafické řešení zajišťuje mc-quadrat .