Přehled

Všechny aktuální kontaktní osoby programu naleznete na nové internetové stránce Interreg Česko – Sasko 2021–2027 ( www.sn-cz2027.eu ).