Zapojené instituce

Na úspěšné realizaci Programu spolupráce se podílejí různé instituce. Informace o nich a popis jejich úkolů naleznete na nové internetové stránce Interreg Česko – Sasko 2021–2027 ( www.sn-cz2027.eu ).