Euroregiony

Euroregiony - správci Fondu malých projektů

Čtyři euroregiony nacházející se v programovém území jsou společně správci Fondu malých projektů. Tento fond je určen především na podporu aktivit v oblasti setkávání, neboli tzv. people-to-people projektů, a klade si za cíl zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech oblastech společenského života. Všechny kontaktní osoby naleznete na nové stránce programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027( www.sn-cz2027.eu ).

Mapa místní příslušnosti území k jednotlivým euroregionům