Odkazy

V této rubrice naleznete odkazy internetových stránek jiných institucí či institucí, které nabízejí dodatečné informace týkající se podpory přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Evropa

Německo

Sasko

Durynsko

Česká republika