Stav realizace Programu

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytla EU do Programu spolupráce následující finanční prostředky:

prostředky na podporu projektů 148.489.043 EUR
prostředky technické pomoci pro administraci programu 9.478.024 EUR
Celkem 157.967.067 EUR

Od začátku Programu spolupráce bylo schváleno 162 projektů v celkovém finančním objemu 149,2 milionu eur. To odpovídá využití rozpočtu programu ve výši 100,5 %. 86,9 % schválených prostředků již bylo vyplaceno. Tím bylo dosaženo úplného navázání finančních prostředků ve všech prioritních osách. Prioritní osy 3 (vzdělávání) a 4 (udržitelná, partnerská spolupráce) jsou v současné době dokonce přezavázkovány nad rámec rozpočtu.

Stav k: 23.11.2023