Aktuality

Pokyny k ochraně osobních údajů pro klienty a zájemce

zveřejněno 25. 5. 2018

Od 25. 5. 2018 platí ve všech členských státech EU Obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). V následujícím informačním listu bychom rádi informovali příjemce dotace a zájemce o dotaci v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 o zpracování jejich osobních údajů a o právech podle předpisů o ochraně dat: zobrazit informační list

Propragační předměty bez hranic - výsledky soutěže

Image

zveřejněno 18. 5. 2018

V únoru Společný sekretariát vyhlásil soutěž o nejlepší propagační předmět Programu spolupráce Česko - Sasko. Podmínkou byla výroba navrhovaného předmětu v dotačním území. Obdrželi jsme celou řadu zajímavých návrhů, které si můžete prohlédnout v naší prezentaci . Z nich monitorovací výbor na svém květnovém zasedání vybral jednoho vítěze. Tím se stala tzv. Krušnohorská ponožka, kterou nám do soutěže zaslalo město Marienberg. Propagační předmět je tvořen párem turistických ponožek v barvách programu a mottem "krušnohorská ponožka" v obou jazycích.

A jaký nápad se za tímto propagačním předmětem skrývá?
Stejně jako přeshraniční spolupráce fungují ponožky pouze v páru. To ví každý, kdo kdy hledal druhou ponožku. Bez alespoň dvou partnerů z Česka a ze Saska by nebylo možné zrealizovat žádný přeshraniční projekt. Tato párová idea členy monitorovacího výboru tak zaujala, že se se rozhodl tento návrh podpořit.

Muzeum archeologie v Chemnitz hledá vzpomínkové předměty z ČSSR pro novou výstavu

zveřejněno 18. 5. 2018

Zemské Muzeum archeologie Chemnitz hledá vzpomínkové předměty z bývalé ČSSR. Může se jednat o suvenýry jako např. české sklo, hudbu, filmové nahrávky, obaly od potravin, fotografie z přeshraničních česko-saských setkání apod. z doby mezi lety 1960 a 1989. Vítány jsou zejména předměty, které se pojí se zajímavým přeshraničním příběhem.

Od 28. září 2018 bude v muzeu probíhat výstava k tématu kulturních vazeb mezi Saskem a Českem od doby kamenné až po současnost. Hlavní pozornost má být přitom věnována běžnému životu a obyčejným příběhům, nikoli kulturním velikánům. Zachycena bude také doba socialismu v obou zemích.

Předměty můžete do výstavy přihlásit do 15. června 2018 přímo na kontaktech Zemského muzea archeologie v Chemnitz. Zašlete prosím předem fotografii předmětu prostřednictvím WhatsApp na číslo +49-1525-4794978 nebo emailem na info@smac.sachsen.de . Pokud nemáte možnost zaslat fotografii online, můžete kontaktovat zaměstnankyni muzea paní Vattes na telefonním čísle +49-371/911999-68.

Zasedání monitorovacího výboru 14.-15. 5. 2018

Ve dnech 14. a 15. května 2018 zasedal monitorovací výbor v Budyni nad Ohří

Image

Na svém druhém letošním zasedání se Monitorovací výbor programu sešel v kulisách krajiny Českého středohoří v Budyni nad Ohří (Ústecký kraj).

Výbor na tomto zasedání schválil pět projektů, které mohou ihned zahájit svou realizaci (více informací v tiskové zprávě ). Další projektové žádosti byly schváleny jako náhradní projekty, jejichž realizace bude možná v případě úspor v aktuálně realizovaných projektech.

Členové Monitorovacího výboru se kromě jednání o projektech podívali na prezentaci tří již běžících projektů podpořených z Programu spolupráce:

 • Chalpci z fotbalových klubů Dynamo Dresden a FC Ústí nad Labem - mládež předvedli, jak v rámci projektu "Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem" společně na trávníku rozvíjí svůj fotbalový talent a přitom se učí jazyk sousedů.
 • Zástupci vzdělávacího spolku Die Brücke e.V. a Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem představili úspěchy svého projektu "Simulační hra", v jehož rámci jsou děti a mláděž ve věku 11 až 15 let vychovávány k toleranci a demokracii, sociálním kompetencím a k odstaňování předsudků.
 • V rámci představení projektu "Klimatu na stopě" se členové Monitorovacího výboru dozvěděli, jak jsou děti v předškolním věku vychovávány ke zdravému a ekologicky šetrnému stravování.

Evropa v mém regionu - projekty podpořené z EU zvou k návštěvě

Image

zveřejněno 16.04.2018

Celoevropská kampaň #EUinmyRegion si klade za cíl upozornit občany na evropské projekty v jejich okolí. Tato iniciativa je chce povzbudit k návštěvě evropských projektů a k tomu, aby své zkušenosti a fotky z jejich návštěvy sdíleli na sociálních médiích. Přihlaste i Váš projekt!

Na tomto webu naleznete i komunikační a propagační nástroje, které může volně využít.

Zapojte se!

Můžete tak nejen poznat zajímavé projekty, ale sami se aktivně podílet na:

Evaluace během programového období - k dispozici je první evaluační zpráva

zveřejněno 27. 3. 2018

V rámci probíhající evaluace programu byla schválena první evaluační zpráva. Tato zpráva se zabývá komunikační strategií programu. Evaluační tým formuloval sedm doporučení, jak na úrovni programu zlepšit práci s veřejností. Převážná část doporučení bude zohledněna.

Zjistěte více

Zaměřte světla reflektorů na Váš projekt – připravte s námi výroční konferenci 2018

zveřejněno 6. 3. 2018

Filmoví Oscaři 2018 jsou již bohužel rozdáni, ale to Vás jistě nezastaví před tím, abyste se chopili kamery nebo mobilu. Pod mottem „Zapojit se a být při tom - to je Evropa v Česku a Sasku!“ vyzýváme všechny k tomu, aby vyjádřili svůj pohled na Evropu natočením vlastních videí o podpořených projektech a evropských tématech souvisejících s Evropským rokem kulturního dědictví 2018 .

Nehledáme přitom velké filmové příběhy, ale vtipné, vážné, zajímavé, mezilidské, velké, malé či jakékoliv další příspěvky o tom, co účastníci projektů ze dvou zemí běžně zažívají. Zapamatujte si jednoduše číslo tři:

 • 3 minuty jako maximální délka příspěvku
 • 3 tématické okruhy: lidé – krajina – tradice
 • 3x Evropa: ve videu zmiňte Evropu slovně, logem EU a logem programu spolupráce

Vaše příspěvky se pravděpodobně nedostanou až do Hollywoodu, ale budou zveřejněny na internetu. Premiéra nejlepších videí se uskuteční na výroční konferenci 2018 a dojde i na odměny!

Zaujali jsme Vás? Pak v sobě probuďte youtubera a buďte připraveni 9. 4. 2018, kdy soutěž odstartuje. Všechny další důležité informace zveřejníme k tomuto datu.

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o česko-saských projektech

zveřejněno 1. 3. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky - Národní orgán Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 informuje svých stránkách prostřednictvím tiskové zprávy o úspěších tohoto programu. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde .

Změna vyúčtování personálních nákladů německých kooperačních partnerů

V německé verzi záložky Aktuální informace byla ke dni 16. 1. 2018 zveřejněna informace o změně způsobu vyúčtování personálních nákladů německých kooperačních partnerů v případě, že zaměstnávají personál s flexibilně stanoveným úvazkem pro projekt. Tato změna se týká pouze německých kooperačních partnerů, pravidla pro české kooperační partnery se nemění.

Řekněte nám o Vašich akcích!

Image

zveřejněno 5. 1. 2018

Víte, co se děje v ostatních projektech a jestli se ve Vaší blízkosti konají zajímavé akce? My bychom to rádi věděli a řekli to také ostatním! Informujte nás včas o akcích v rámci Vašeho projektu a my je zveřejníme na webové stránce programu. Zaslat nám můžete i elektronický plakát, leták nebo související fotky. Oslovíte tak další možné účastníky a podpoříte efektivnost programu.

Zjistěte více

Upravený Programový dokument

zveřejněno dne 12. 12. 2017

Evropská komise schválila dne 7. prosince 2017 upravený Programový dokument Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Programový dokument byl upraven v částech 2.A.8, 2.B.14, 2.C.8. a 2.D.8 (kategorie zásahů), v části 2.E a a v části 5.

Novou verzi naleznete zde: Programový dokument

Nová verze Společného realizačního dokumentu

zveřejněno dne 8. 12. 2017

V rubrice Dokumenty byla zveřejněna nová verze Společného realizačního dokumentu .

Shrnutí nejdůležitějších změn:

 • Bod 4.4.3 – Hospodárné a efektivní využití prostředků: možnost zkombinovat porovnání nabídek a cenového průzkumu v rámci doložení hospodárného a efektivního využití prostředků
 • Bod 4.5.1 – Náklady na věcné příspěvky jako náhrada vlastního kapitálu: na saské straně lze uznat za způsobilé pouze věcné příspěvky příjemců.
 • Bod 4.5.2.1 – Osobní náklady: povinnost zaměstnavatele vystavit pracovně-právní doklad adresně pro zaměstnance
 • Bod 4.7 – Příjmy: upřesnění celého bodu a konkretizace příjmů u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřesahují 50.000 euro
 • Bod 7.4 – Řízení o stížnostech: stížnost včetně podkladů je třeba předložit v obou jazycích (česky a německy).

Zasedání monitorovacího výboru

Ve dnech 5. - 6. 12. 2017 zasedal monitorovací výbor Programu spolupráce v Herrnhutu

Image

Poslední letošní zasedání monitorovacího výboru Programu spolupráce se konalo v Herrnhutu v Horní Lužici.

Výbor na tomto zasedání schválil sedm projektů, které mohou ihned zahájit svou realizaci (více v tiskové zprávě ). Další projektové žádosti byly schváleny jako náhradní projekty, jejichž realizace bude možná v případě úspor v aktuálně realizovaných projektech.

Členové monitorovacího výboru kromě jednání o projektech navštívili také dva již běžící projekty podpořené z Programu spolupráce:

 • projekt "Čtyři města zachraňují přes hranice", zaměřený na spolupráci dobrovolných hasičských sborů z Liberce, Hrádku nad Nisou, Žitavy a Herrnhutu, kde monitorovací výbor navštívil nově opravenou hasičskou zbrojnici v Herrnhutu,
 • projekt "Jedna střecha pro naše kultury", projekt spolupráce dvou mateřských škol (Wadlhäusl e.V. a Základní a mateřská škola Prácheň), kde se členové výboru podívali na předvánočních setkání českých a německých dětí v prostorách pro setkávání v obci Oderwitz.

Pozastavení příjmu žádostí do celé prioritní osy 2

zveřejněno dne 7. 12. 2017

Na svém zasedání ve dnech 5. – 6. 12. 2017 schválil Monitorovací výbor dočasné pozastavení příjmu žádostí pro celou prioritní osu 2 (investiční priority 6b, 6c a 6d).

Žádosti podané od dnešního dne, tj. od 7. 12. 2017, budou zamítnuty.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány, resp. jsou na Společném sekretariátu předloženy další žádosti, nacházející se ve zpracování.

Pozastavení příjmu žádostí do prioritní osy 1, schválené monitorovacím výborem 14.09.2016, zůstává platné.

Žádosti je možné i nadále podávat do prioritní osy 4 a jako náhradní projekty i do prioritní osy 3.

Nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

zveřejněno dne 17. 7. 2017

V záložce Dokumenty -> Příručky byla zveřejněna nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

Hlavní změny v nové verzi:

 • V případě vícebarevného pozadí musí být znak EU opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku znaku EU (bod 3.1).
 • Logo EU a logo Programu včetně jejich textových částí nesmí být změněny (bod 3.1).
 • Kombinace log: V případě použití více log musí být znak Unie alespoň stejně vysoký nebo široký jako největší logo jiných institucí. Je třeba zajistit, aby výška loga EU byla minimálně stejná, jako výška loga Programu včetně textu „Ahoj sousede. Hallo Nachbar. Interreg V A / 2014- 2020“ (bod 3.3).

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

zveřejněno dne: 15.09.2016

Na svém zasedání dne 14. 9. 2016 v Novém Oldřichově schválil Monitorovací výbor pozastavení příjmu žádostí v:

 • Prioritní ose 1, všechna opatření
 • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c) – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví:
  • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
  • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
  • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od dnešního dne, tj. od 15. 9. 2016, budou podané žádosti zamítnuty.

Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem: