Aktuality

Výroční konference Programu spolupráce v roce 2017

zveřejněno dne 24. 7. 2017

Co konkrétně přináší podpora Evropské unie česko-saskému příhraničí? Odpověď na tuto otázku každoročně přináší výroční konference Programu. Ta letošní se ponese v duchu motta „Hudbou a uměním lépe porozumět sousedům“. Divadlo, hudba a fotografie Vás přesvědčí o tom, čeho mohou projekty společnými silami dosáhnout. Nechte se překvapit, jaký program jsme pro Vás připravili.

 • Datum konání: 26. 9. 2017
 • Místo: Zámek Weesenstein (Am Schlossberg 1, 01809 Weesenstein)

Vaši účast prosím nahlaště Společnému sekretariátu ( kontakt@sn-cz2020.eu ).

Pozvánku s podrobnostmi Vám zašleme včas před konáním akce.

Nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

zveřejněno dne 17. 7. 2017

V záložce Dokumenty -> Příručky byla zveřejněna nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

Hlavní změny v nové verzi:

 • V případě vícebarevného pozadí musí být znak EU opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku znaku EU (bod 3.1).
 • Logo EU a logo Programu včetně jejich textových částí nesmí být změněny (bod 3.1).
 • Kombinace log: V případě použití více log musí být znak Unie alespoň stejně vysoký nebo široký jako největší logo jiných institucí. Je třeba zajistit, aby výška loga EU byla minimálně stejná, jako výška loga Programu včetně textu „Ahoj sousede. Hallo Nachbar. Interreg V A / 2014- 2020“ (bod 3.3).

On-line anketa pro evaluaci během programového období

zveřejněno 23. 6. 2017

Od května 2017 probíhá průzkum realizace Programu spolupráce. Za tímto účelem bude od 26. 6. 2017 spuštěna on-line anketa pro všechny lead partnery a projektové partnery, kteří v současné době realizují přeshraniční projekt spolupráce. Podpořte prosím hodnotitele Vaší aktivní spoluprací při zodpovídání dotazů.

Základem je Evaluační plán, v němž je mimo jiné popsán obsah a časový harmonogram prací. Letos se hodnocení zaměřuje na Komunikační strategii a implementované struktury a procesy. Provedením evaluace byla pověřena společnost Metis GmbH s r.o. z Vídně a jako subdodavatel společnost HaskoningDHV Czech Republic Ltd.

V případě dotazů týkajících se on-line ankety se prosím obraťte na Společný sekretariát.

Hledají se místa pro zapojení dobrovolníků v oblasti Interreg

zveřejněno 17. 5. 2017

Z iniciativy Evropské komise se mohou mladí lidé mezi 18 a 30 lety zapojit do práce na přeshraničních projektech a programech jako tzv. Interreg-reportéři. Ohlas na tuto nabídku byl obrovský – přihlásily se tisíce motivovaných dobrovolníků, kteří hledají zajímavé úkoly pro své dvou- až šestiměsíční angažmá. Náklady na jejich cestovné, ubytování, stravu a pojištění převezme Evropská dobrovolnická služba. Zvažte prosím možnost zapojení dobrovolníků ve Vašem projektu.

- více informací a registrace

Odstartovala série akcí "Evropa v mém regionu 2017"

zveřejněno 15. 5. 2017

Komunikační kampaň "Evropa v mém regionu" umožňuje Evropanům díky svým akcím i v roce 2017 zažít evropské dotace v každodenním životě. Tři akce byly zahájeny začátkem května:

 • Pátrání po projektu je vícekolová soutěž testující znalosti o Evropě. Nejrychlejší řešitel soutěžních otázek vyhraje cestu do některé z evropských metropolí.
 • V rámci fotosoutěže budou nejlepší fotky projektů podpořených z prostředků EU odměněny cestou do Bruselu. Soutěž běží do 27. srpna 2017.
 • Do blogerské soutěže se můžete zapojit zasláním blogového příspěvku o libovolném EU projektu. Příspěvky lze zasílat do 27. června. Nejlepší autoři budou letos v říjnu pozváni na Evropský týden regionů a měst jako plně akreditovaní novináři.

Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce – stále se hledají dobré projektové záměry

zveřejněno dne: 16.02.2017

V investičních prioritách

 • 6d - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur a
 • 11b - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (kromě oblastí cestovní ruch, kultura a muzea, vzdělávání, protipožární opatření)

se nadále hledají dobré projekty spolupráce. Pracovníci Společného sekretariátu Vám k tomu rádi poskytnou další konzultaci.

Změny ve Společném realizačním dokumentu

zveřejněno dne: 22.12.2016

Stručný přehled úprav ve Společném realizačním dokumentu poskytuje následující tabulka:

 • strana 5 Doplnění zkratek
 • strana 25/26 kapitola 4.4.3. Změny týkající se veřejných zadavatelů v Sasku na základě právní úpravy
 • strana 27/28 kapitola 4.5.1. Úprava formulací v odstavci „Náklady na věcné příspěvky jako náhrada vlastního kapitálu“
 • strana 35/36 kapitola 4.7.2. Doplnění týkající se čistých příjmů během doby realizace
 • strana 36 kapitola 4.7.4. Pravidla pro příjmy vztahující se k projektu, které nejsou čistým příjmem
 • strana 38/39 kapitola 6.5. Doplnění lhůty účelového vázání prostředků u určitých projektů, které zakládají veřejnou podporu
 • strana 40 kapitola 7.1. Výklad k dalšímu projednání podaných projektových žádostí

Společný realizační dokument

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

zveřejněno dne: 15.09.2016

Na svém zasedání dne 14. 9. 2016 v Novém Oldřichově schválil Monitorovací výbor pozastavení příjmu žádostí v:

 • Prioritní ose 1, všechna opatření
 • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c) – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví:
  • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
  • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
  • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od dnešního dne, tj. od 15. 9. 2016, budou podané žádosti zamítnuty.

Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.

Kontaktní burza

zveřejněno dne: 05.08.2015

Máte zájem o podporu Vašeho projektového záměru a hledáte vhodného partnera? Zúčastněte se naší kontraktní burzy! Pomůžeme Vám nalézt vhodného německého či českého kooperačního partnera. Vyplňte prosím dvojjazyčný formulář a zašlete jej e-mailem.

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem: