Aktuality

Upravený Programový dokument

zveřejněno dne 12. 12. 2017

Evropská komise schválila dne 7. prosince 2017 upravený Programový dokument Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Programový dokument byl upraven v částech 2.A.8, 2.B.14, 2.C.8. a 2.D.8 (kategorie zásahů), v části 2.E a a v části 5.

Novou verzi naleznete zde: Programový dokument

Nová verze Společného realizačního dokumentu

zveřejněno dne 8. 12. 2017

V rubrice Dokumenty byla zveřejněna nová verze Společného realizačního dokumentu .

Hlavní změny se týkají bodu 4.7 - Příjmy a dále bodu 7.4 - Řízení o stížnostech, kde byla zakotvena povinnost předložit stížnost včetně podkladů v obou jazycích (česky a německy).

Zasedání monitorovacího výboru

Ve dnech 5. - 6. 12. 2017 zasedal monitorovací výbor Programu spolupráce v Herrnhutu

Image

Poslední letošní zasedání monitorovacího výboru Programu spolupráce se konalo v Herrnhutu v Horní Lužici.

Výbor na tomto zasedání schválil sedm projektů, které mohou ihned zahájit svou realizaci (více v tiskové zprávě ). Další projektové žádosti byly schváleny jako náhradní projekty, jejichž realizace bude možná v případě úspor v aktuálně realizovaných projektech.

Členové monitorovacího výboru kromě jednání o projektech navštívili také dva již běžící projekty podpořené z Programu spolupráce:

 • projekt "Čtyři města zachraňují přes hranice", zaměřený na spolupráci dobrovolných hasičských sborů z Liberce, Hrádku nad Nisou, Žitavy a Herrnhutu, kde monitorovací výbor navštívil nově opravenou hasičskou zbrojnici v Herrnhutu,
 • projekt "Jedna střecha pro naše kultury", projekt spolupráce dvou mateřských škol (Wadlhäusl e.V. a Základní a mateřská škola Prácheň), kde se členové výboru podívali na předvánočních setkání českých a německých dětí v prostorách pro setkávání v obci Oderwitz.

Pozastavení příjmu žádostí do celé prioritní osy 2

zveřejněno dne 7. 12. 2017

Na svém zasedání ve dnech 5. – 6. 12. 2017 schválil Monitorovací výbor dočasné pozastavení příjmu žádostí pro celou prioritní osu 2 (investiční priority 6b, 6c a 6d).

Žádosti podané od dnešního dne, tj. od 7. 12. 2017, budou zamítnuty.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány, resp. jsou na Společném sekretariátu předloženy další žádosti, nacházející se ve zpracování.

Pozastavení příjmu žádostí do prioritní osy 1, schválené monitorovacím výborem 14.09.2016, zůstává platné.

Žádosti je možné i nadále podávat do prioritní osy 4 a jako náhradní projekty i do prioritní osy 3.

Změna termínu Workshopu k vyúčtování pro německé kooperační partnery

Workshop k vyúčtování pro německé kooperační partnery se z 30. 11. 2017 přesouvá na pátek 8. 12. 2017.

Nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

zveřejněno dne 17. 7. 2017

V záložce Dokumenty -> Příručky byla zveřejněna nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

Hlavní změny v nové verzi:

 • V případě vícebarevného pozadí musí být znak EU opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku znaku EU (bod 3.1).
 • Logo EU a logo Programu včetně jejich textových částí nesmí být změněny (bod 3.1).
 • Kombinace log: V případě použití více log musí být znak Unie alespoň stejně vysoký nebo široký jako největší logo jiných institucí. Je třeba zajistit, aby výška loga EU byla minimálně stejná, jako výška loga Programu včetně textu „Ahoj sousede. Hallo Nachbar. Interreg V A / 2014- 2020“ (bod 3.3).

Hledají se místa pro zapojení dobrovolníků v oblasti Interreg

zveřejněno 17. 5. 2017

Z iniciativy Evropské komise se mohou mladí lidé mezi 18 a 30 lety zapojit do práce na přeshraničních projektech a programech jako tzv. Interreg-reportéři. Ohlas na tuto nabídku byl obrovský – přihlásily se tisíce motivovaných dobrovolníků, kteří hledají zajímavé úkoly pro své dvou- až šestiměsíční angažmá. Náklady na jejich cestovné, ubytování, stravu a pojištění převezme Evropská dobrovolnická služba. Zvažte prosím možnost zapojení dobrovolníků ve Vašem projektu.

- více informací a registrace

Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce – stále se hledají dobré projektové záměry

zveřejněno dne: 16.02.2017

V investičních prioritách

 • 6d - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur a
 • 11b - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (kromě oblastí cestovní ruch, kultura a muzea, vzdělávání, protipožární opatření)

se nadále hledají dobré projekty spolupráce. Pracovníci Společného sekretariátu Vám k tomu rádi poskytnou další konzultaci.

Změny ve Společném realizačním dokumentu

zveřejněno dne: 22.12.2016

Stručný přehled úprav ve Společném realizačním dokumentu poskytuje následující tabulka:

 • strana 5 Doplnění zkratek
 • strana 25/26 kapitola 4.4.3. Změny týkající se veřejných zadavatelů v Sasku na základě právní úpravy
 • strana 27/28 kapitola 4.5.1. Úprava formulací v odstavci „Náklady na věcné příspěvky jako náhrada vlastního kapitálu“
 • strana 35/36 kapitola 4.7.2. Doplnění týkající se čistých příjmů během doby realizace
 • strana 36 kapitola 4.7.4. Pravidla pro příjmy vztahující se k projektu, které nejsou čistým příjmem
 • strana 38/39 kapitola 6.5. Doplnění lhůty účelového vázání prostředků u určitých projektů, které zakládají veřejnou podporu
 • strana 40 kapitola 7.1. Výklad k dalšímu projednání podaných projektových žádostí

Společný realizační dokument

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

zveřejněno dne: 15.09.2016

Na svém zasedání dne 14. 9. 2016 v Novém Oldřichově schválil Monitorovací výbor pozastavení příjmu žádostí v:

 • Prioritní ose 1, všechna opatření
 • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c) – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví:
  • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
  • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
  • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od dnešního dne, tj. od 15. 9. 2016, budou podané žádosti zamítnuty.

Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.

Kontaktní burza

zveřejněno dne: 05.08.2015

Máte zájem o podporu Vašeho projektového záměru a hledáte vhodného partnera? Zúčastněte se naší kontraktní burzy! Pomůžeme Vám nalézt vhodného německého či českého kooperačního partnera. Vyplňte prosím dvojjazyčný formulář a zašlete jej e-mailem.

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem: