Aktuality

Hledáme propagační předměty bez hranic!

Image

zveřejněno 16. 2. 2018

Propisky, bloky a flash disky z Asie - to je minulost. Pro program spolupráce hledáme propagační předmět, nebo ještě lépe symbol - z dotačního území pro dotační území. Nezáleží na tom, zda již takový produkt existuje, nebo se zatím zrodil jenom jako nápad ve Vaší hlavě – sem s ním. Pošlete Společnému sekretariátu do 15. 3. 2018 poštou nebo emailem vzorek, fotku nebo pouhý nákres. Jaká jsou pravidla?

 • cena do 10 eur za kus
 • původ v dotačním území v Česku nebo v Sasku (prosím uveďte výrobce)

Vítěz se může kromě zveřejnění na webové stránce programu těšit na 100 kusů „svého“ propagačního předmětu pro svůj přeshraniční projekt. Návrhy budou zveřejněny na našich webových stránkách a vítěze vybere Monitorovací výbor na svém zasedání dne 14. /15. května 2018.

Obrázek: Petr Hrach

Evropská komise hledá do 30. 4. 2018 pilotní projekty!

zveřejněno 12. 2. 2018

Evropská komise (DG Regio) spolu s Asociací evropských hraničních regionů ( http://www.aebr.eu/en ) uveřejnila výzvu na projekty, které budou řešit administrativní a právní překážky bránící efektivní přeshraniční spolupráci. Evropská komise bude financovat 20 pilotních projektů. Bližší informace o výzvě jsou k dispozici zde:

https://www.b-solutionsproject.com

Workshop k vyúčtování pro německé kooperační partnery proběhne 8. března 2018

zveřejněno 31. 1. 2018

8. března 2018 se v Saské rozvojové bance uskuteční další workshop k vyúčtování výdajů, určený pro německé lead partnery i projektové partnery.

Účastníci získají v malé skupině praktická doporučení pro vyúčtování svých projektů v rámci kontroly podle čl. 23. Na základě aktuálních příkladů se účastníci dozví, na co dát při vyúčtování pozor, kde vznikají typické chyby a samozřejmě budou zodpovězeny také dotazy účastníků.

V případě zájmu se prosím přihlaste zasláním přihlašovacího formuláře na adresu kontakt@sn-cz2020.eu do 13. února. Počet účastníků je omezený.

Alternativně se můžete přihlásit také na další plánované workshopy, které se budou konat v následujících termínech: 29. května, 23. srpna a 6. listopadu 2018.

Vydejte se na cestu po Evropě s projektem Road Trip!

zveřejněno 31. 1. 2018

"Road Trip Project" je cestovatelským zážitkem po Evropě za objevením nových míst a krajin a za poznáním evropských projektů, které pomáhají zlepšit život v evropských zemích. Projekt je iniciován ze strany DG REGIO. Je určen mladým lidem z celé Evropy, kteří se mohou do 11. 2. 2018 přihlásit na jeden z "road tripů" na čtyřech trasách vedoucích po Evropě.

více informací a přihlašování: https://roadtriproject.eu/ (v angličtině)

přehled tras

Změna vyúčtování personálních nákladů německých kooperačních partnerů

V německé verzi záložky Aktuální informace byla ke dni 16. 1. 2018 zveřejněna informace o změně způsobu vyúčtování personálních nákladů německých kooperačních partnerů v případě, že zaměstnávají personál s flexibilně stanoveným úvazkem pro projekt. Tato změna se týká pouze německých kooperačních partnerů, pravidla pro české kooperační partnery se nemění.

Řekněte nám o Vašich akcích!

Image

zveřejněno 5. 1. 2018

Víte, co se děje v ostatních projektech a jestli se ve Vaší blízkosti konají zajímavé akce? My bychom to rádi věděli a řekli to také ostatním! Informujte nás včas o akcích v rámci Vašeho projektu a my je zveřejníme na webové stránce programu. Zaslat nám můžete i elektronický plakát, leták nebo související fotky. Oslovíte tak další možné účastníky a podpoříte efektivnost programu.

Zjistěte více

Upravený Programový dokument

zveřejněno dne 12. 12. 2017

Evropská komise schválila dne 7. prosince 2017 upravený Programový dokument Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Programový dokument byl upraven v částech 2.A.8, 2.B.14, 2.C.8. a 2.D.8 (kategorie zásahů), v části 2.E a a v části 5.

Novou verzi naleznete zde: Programový dokument

Nová verze Společného realizačního dokumentu

zveřejněno dne 8. 12. 2017

V rubrice Dokumenty byla zveřejněna nová verze Společného realizačního dokumentu .

Shrnutí nejdůležitějších změn:

 • Bod 4.4.3 – Hospodárné a efektivní využití prostředků: možnost zkombinovat porovnání nabídek a cenového průzkumu v rámci doložení hospodárného a efektivního využití prostředků
 • Bod 4.5.1 – Náklady na věcné příspěvky jako náhrada vlastního kapitálu: na saské straně lze uznat za způsobilé pouze věcné příspěvky příjemců.
 • Bod 4.5.2.1 – Osobní náklady: povinnost zaměstnavatele vystavit pracovně-právní doklad adresně pro zaměstnance
 • Bod 4.7 – Příjmy: upřesnění celého bodu a konkretizace příjmů u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřesahují 50.000 euro
 • Bod 7.4 – Řízení o stížnostech: stížnost včetně podkladů je třeba předložit v obou jazycích (česky a německy).

Zasedání monitorovacího výboru

Ve dnech 5. - 6. 12. 2017 zasedal monitorovací výbor Programu spolupráce v Herrnhutu

Image

Poslední letošní zasedání monitorovacího výboru Programu spolupráce se konalo v Herrnhutu v Horní Lužici.

Výbor na tomto zasedání schválil sedm projektů, které mohou ihned zahájit svou realizaci (více v tiskové zprávě ). Další projektové žádosti byly schváleny jako náhradní projekty, jejichž realizace bude možná v případě úspor v aktuálně realizovaných projektech.

Členové monitorovacího výboru kromě jednání o projektech navštívili také dva již běžící projekty podpořené z Programu spolupráce:

 • projekt "Čtyři města zachraňují přes hranice", zaměřený na spolupráci dobrovolných hasičských sborů z Liberce, Hrádku nad Nisou, Žitavy a Herrnhutu, kde monitorovací výbor navštívil nově opravenou hasičskou zbrojnici v Herrnhutu,
 • projekt "Jedna střecha pro naše kultury", projekt spolupráce dvou mateřských škol (Wadlhäusl e.V. a Základní a mateřská škola Prácheň), kde se členové výboru podívali na předvánočních setkání českých a německých dětí v prostorách pro setkávání v obci Oderwitz.

Pozastavení příjmu žádostí do celé prioritní osy 2

zveřejněno dne 7. 12. 2017

Na svém zasedání ve dnech 5. – 6. 12. 2017 schválil Monitorovací výbor dočasné pozastavení příjmu žádostí pro celou prioritní osu 2 (investiční priority 6b, 6c a 6d).

Žádosti podané od dnešního dne, tj. od 7. 12. 2017, budou zamítnuty.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány, resp. jsou na Společném sekretariátu předloženy další žádosti, nacházející se ve zpracování.

Pozastavení příjmu žádostí do prioritní osy 1, schválené monitorovacím výborem 14.09.2016, zůstává platné.

Žádosti je možné i nadále podávat do prioritní osy 4 a jako náhradní projekty i do prioritní osy 3.

Nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

zveřejněno dne 17. 7. 2017

V záložce Dokumenty -> Příručky byla zveřejněna nová verze Příručky k informačním a komunikačním předpisům

Hlavní změny v nové verzi:

 • V případě vícebarevného pozadí musí být znak EU opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku znaku EU (bod 3.1).
 • Logo EU a logo Programu včetně jejich textových částí nesmí být změněny (bod 3.1).
 • Kombinace log: V případě použití více log musí být znak Unie alespoň stejně vysoký nebo široký jako největší logo jiných institucí. Je třeba zajistit, aby výška loga EU byla minimálně stejná, jako výška loga Programu včetně textu „Ahoj sousede. Hallo Nachbar. Interreg V A / 2014- 2020“ (bod 3.3).

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

zveřejněno dne: 15.09.2016

Na svém zasedání dne 14. 9. 2016 v Novém Oldřichově schválil Monitorovací výbor pozastavení příjmu žádostí v:

 • Prioritní ose 1, všechna opatření
 • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c) – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví:
  • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
  • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
  • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od dnešního dne, tj. od 15. 9. 2016, budou podané žádosti zamítnuty.

Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem: