Aktuality

On-line anketa pro evaluaci během programového období

zveřejněno 23. 6. 2017

Od května 2017 probíhá průzkum realizace Programu spolupráce. Za tímto účelem bude od 26. 6. 2017 spuštěna on-line anketa pro všechny lead partnery a projektové partnery, kteří v současné době realizují přeshraniční projekt spolupráce. Podpořte prosím hodnotitele Vaší aktivní spoluprací při zodpovídání dotazů.

Základem je Evaluační plán, v němž je mimo jiné popsán obsah a časový harmonogram prací. Letos se hodnocení zaměřuje na Komunikační strategii a implementované struktury a procesy. Provedením evaluace byla pověřena společnost Metis GmbH s r.o. z Vídně a jako subdodavatel společnost HaskoningDHV Czech Republic Ltd.

V případě dotazů týkajících se on-line ankety se prosím obraťte na Společný sekretariát.

Hledají se místa pro zapojení dobrovolníků v oblasti Interreg

zveřejněno 17. 5. 2017

Z iniciativy Evropské komise se mohou mladí lidé mezi 18 a 30 lety zapojit do práce na přeshraničních projektech a programech jako tzv. Interreg-reportéři. Ohlas na tuto nabídku byl obrovský – přihlásily se tisíce motivovaných dobrovolníků, kteří hledají zajímavé úkoly pro své dvou- až šestiměsíční angažmá. Náklady na jejich cestovné, ubytování, stravu a pojištění převezme Evropská dobrovolnická služba. Zvažte prosím možnost zapojení dobrovolníků ve Vašem projektu.

- více informací a registrace

Odstartovala série akcí "Evropa v mém regionu 2017"

zveřejněno 15. 5. 2017

Komunikační kampaň "Evropa v mém regionu" umožňuje Evropanům díky svým akcím i v roce 2017 zažít evropské dotace v každodenním životě. Tři akce byly zahájeny začátkem května:

 • Pátrání po projektu je vícekolová soutěž testující znalosti o Evropě. Nejrychlejší řešitel soutěžních otázek vyhraje cestu do některé z evropských metropolí.
 • V rámci fotosoutěže budou nejlepší fotky projektů podpořených z prostředků EU odměněny cestou do Bruselu. Soutěž běží do 27. srpna 2017.
 • Do blogerské soutěže se můžete zapojit zasláním blogového příspěvku o libovolném EU projektu. Příspěvky lze zasílat do 27. června. Nejlepší autoři budou letos v říjnu pozváni na Evropský týden regionů a měst jako plně akreditovaní novináři.

Cena pro obecní politiku za evropskou spolupráci – přihlaste se!

zveřejněno 15. 5. 2017

V roce 2018 bude cena Nadace Carla a Anneliese Goerdelerových pro obecní politiku udílena za evropskou spolupráci na obecní úrovni. Přihlásit se mohou obce nebo regiony, které svou úzkou spoluprací podporují evropskou myšlenku a dosahují tak udržitelných výsledků pro život místních. Vedle finanční odměny ve výši 2.000 € získá vítězná obec možnost představit svůj kooperační projekt na akci pro veřejnost. Lhůta pro přihlášení končí 15. srpna 2017.
Více informací a přihlášení zde (v německém jazyce).

Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce – stále se hledají dobré projektové záměry

zveřejněno dne: 16.02.2017

V investičních prioritách

 • 6d - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur a
 • 11b - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (kromě oblastí cestovní ruch, kultura a muzea, vzdělávání, protipožární opatření)

se nadále hledají dobré projekty spolupráce. Pracovníci Společného sekretariátu Vám k tomu rádi poskytnou další konzultaci.

Změny ve Společném realizačním dokumentu

zveřejněno dne: 22.12.2016

Stručný přehled úprav ve Společném realizačním dokumentu poskytuje následující tabulka:

 • strana 5 Doplnění zkratek
 • strana 25/26 kapitola 4.4.3. Změny týkající se veřejných zadavatelů v Sasku na základě právní úpravy
 • strana 27/28 kapitola 4.5.1. Úprava formulací v odstavci „Náklady na věcné příspěvky jako náhrada vlastního kapitálu“
 • strana 35/36 kapitola 4.7.2. Doplnění týkající se čistých příjmů během doby realizace
 • strana 36 kapitola 4.7.4. Pravidla pro příjmy vztahující se k projektu, které nejsou čistým příjmem
 • strana 38/39 kapitola 6.5. Doplnění lhůty účelového vázání prostředků u určitých projektů, které zakládají veřejnou podporu
 • strana 40 kapitola 7.1. Výklad k dalšímu projednání podaných projektových žádostí

Společný realizační dokument

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

zveřejněno dne: 15.09.2016

Na svém zasedání dne 14. 9. 2016 v Novém Oldřichově schválil Monitorovací výbor pozastavení příjmu žádostí v:

 • Prioritní ose 1, všechna opatření
 • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c) – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví:
  • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
  • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
  • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od dnešního dne, tj. od 15. 9. 2016, budou podané žádosti zamítnuty.

Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.

Kontaktní burza

zveřejněno dne: 05.08.2015

Máte zájem o podporu Vašeho projektového záměru a hledáte vhodného partnera? Zúčastněte se naší kontraktní burzy! Pomůžeme Vám nalézt vhodného německého či českého kooperačního partnera. Vyplňte prosím dvojjazyčný formulář a zašlete jej e-mailem.

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem: