Konzultační dny ve Vašem regionu

Image

Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance – dotační bance – koordinuje za podpory krajských úřadů realizaci Programu spolupráce, konzultuje se zájemci, kontroluje předpoklady pro podporu, připravuje rozhodnutí pro Monitorovací výbor a doprovází příjemce dotace v průběhu relizace projektu.
Konzultace napříč regionem Vám dvojjazyčně poskytnou pracovníci Společného sekretariátu společně s pracovníky krajských úřadů příp. euroregionů. Doporučujeme, aby se konzultací zúčastnili všichni partneři.

Zjistěte více