Společně pro Českou republiku a Sasko

Image

Hallo Nachbar. Ahoj sousede. Toto je motivační pozdrav Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Již potřetí po sobě poskytla Evropská unie dotační prostředky v řádu milionů, aby se v pohraničí mezi Českou republikou a Saskem dále odbourávaly bariery a posílila kvalita života.

Klíčovým slovem česko-saských projektů spolupráce je slovo SPOLEČNĚ. To znamená, že na společném plánování, realizaci a financování projektu příp. personálně se podílí minimálně jeden český a jeden saský partner. Splnění tří ze čtyř uvedených kritérií je předpokladem pro poskytnutí dotace. Princip Lead partnera (hlavního příjemce) je povinný pro všechny projekty spolupráce, neboť přispívá podstatně k zintenzivnění a naplnění dlouhodobého partnerství mezi sousedy.

Podpořeny jsou projekty ve čtyřech prioritách:

  • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení riz
  • Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
  • Vzdělávání
  • Partnerská spolupráce

K rámcových podmínkách, ke kontaktním osobám, termínům a aktuálním tématům souvisejícím s Programem spolupráce Vám informace poskytne tato internetová prezentace.

Konkrétní projektové záměry konzultujte s dvojjazyčnými pracovníky Společného sekretariátu příp. pracovníky Krajských úřadů v Liberci, Ustí nad Labem a Karlových Varech.

Zjistěte více