Společně pro Českou republiku a Sasko

Image

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 117 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Prostředky Programu jsou v tomto dotačním období již téměř rozdány, v oblasti partnerské spolupráce nicméně stále potřebujeme Vaše projekty! Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.

I pokud nerealizujete žádný přeshraniční projekt, ale zajímáte se o přeshraniční spolupráci, můžete se do Programu spolupráce zapojit. Zúčastněte se naší soutěže o nejlepší video o zajímavých projektech a dalších evropských tématech a přijďte na výroční konferenci programu, která se bude konat v září 2018.