ATHENE - Zachraňte sýčka!

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

724.993,11 EUR

Doba realizace projektu:

13.05.2016 - 31.05.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Umweltzentrum Dresden e.V. (Lead-partner)
 • Česká Společnost Ornitologická, Praha (projektový partner 1)
 • Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace (projektový partner 2)
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno (projektový partner 3)

Obsah:

Sýček obecný (Athene noctua) patří k nejvíce ohroženým druhům ptactva ve střední Evro-pě. Cílem projektu bylo zabránit razantnímu kle-sání populace v Sasku (11 párů) i Česku (100-130 párů).

Výsledky projektu:

Opatření v oblasti veřejné informace

 • umístnění 42 budek v Ústeckem kraji, uveřejnění návodů k jejich výrobě
  • počet stoupl na 113 budek (1. 11. 2021)
 • motivování obyvatelstva k jednoduché účasti na ochraně sýčka pomocí letáků a kalendáře „O sýčcích a lidech“
 • konzultace s majiteli ploch a pozemků na téma odstranění potenciálních smrtelných pastí pro sýčka
 • shrnutí nejdůležitějších informací a projektových materiálů na www.birdlife.cz/athene

Monitoring

 • výzkum rozšíření sýčka obecného v Ústeckém kraji na 516 místech prostřednictvím hlasové provokace
  • na 20 místech ročně, na 50 místech alespoň jednou pozorován sýček obecný – aktuálně je jejich teritorií o mnoho méně než před 60ti lety
 • pozorování, hledání a kontrola hnízd, hledání stop, a tím zjištění aktuálního počtu párů a mláďat
  • stoupl počet mláďat v projektových budkách z 9 na 46
 • Identifikace jedinců analýzou hlasů
  • vypracovaná metodika vhodná pro práci v terénu
  • sestavení knihovny hlasů, která může být používána a dále rozšiřována
  • zjištění, zda jsou sýčkové věrni svým lokalitám a jaká je míra přežití

Vyzkoumání a přizpůsobení životního prostoru sýčka

 • kartografie všech výskytů sýčků přes GIS a charakterizování biotopů
  • 58% míst podléhá zemědělskému charakteru: statky, stodoly; sýčkové hnízdí ale také v panelácích
  • vyskytují se v závislosti na četnosti zemědělských budov, sadů, zahrad, luk, větších trávních ploch a pastvin (nikoliv lesů)
 • analýza vhodnosti hnízdišť pomocí vlastních hnízdních budek
  • doposud převládaly budky německého typu; byly použity také budky holandského a anglického typu
 • zlepšeno bylo obhospodařování lučních ploch podle potřeb sýčka po konzultaci se zemědělci
  • na 15,55 ha zavedena pásová nebo mosaiková seč
  • na 29,8 ha zredukován počet pasoucích se zvířat vzhledem k velikosti plochy
 • odstranění stovek technických pastí a výstavba vyvýšených posedů na vhodných místech
 • uvíznutí v dutých objektech a v nádržích je hodně často příčinou smrti (39,1% antropogenních příčin smrti)

Genetické analýzy

 • vyzkoumání genetické populační struktury místních sýčků, např. aby bylo možné sledovat jejich stěhování
 • genofond malých populací nejspíš zchudne
  • na české straně jsou genetické parametry 76 jedinců v dobrém stavu
  • na německé straně je genofond mnohem chudší a materiál nestačil na další analýzu

Webové stránky projektu:
https://athene.uzdresden.de/

https://www.birdlife.cz/ - vše o sýčkovi a novinky

Fotografie:

© David Maurer
© Martin Šálek
© shutterstock
© Uwe Bartling