Art and science - Inovativní formy učení díky synergiím v rámci přeshraniční splolupráce v česko-německo-polském trojzemí

 

Finanční podpora EU (EFRR):

1.280.111,30 EUR

Doba realizace projektu:

19.01.2017 - 30.09.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Hillersche Villa e.V. (Lead-partner)
  • IQLANDIA o.p.s. in Liberec (projektový partner 1)
  • TU Dresden Internationales Institut (IHI) Zittau (projektový partner 2)

Obsah:

Art & Science je projekt spolku Hillersche Villa, v jehož rámci jsou realizovány nové formáty setkávání pro mládež z česko-německo-polského trojzemí, které propojují přírodní vědy a umění. Dále budou v projektu v rámci několika řad školení kvalifikovány odborné síly jako např. učitelé, lektoři, vedoucí dílen a tlumočníci. Celý projekt bude rovněž podroben vědecké expertize.

  • Inovativní učební formy v kontextu přírodních věd a umění pro setkání mládeže z česko-německo-polského trojzemí na dílnách a akademiích
  • Vývoj specifických školení pro týmy vedoucích dílen, učitele, lektory a tlumočníky a příprava metodické příručky
  • Evaluace vývoje interkulturních a sociálních kompetencí mládeže účastnící se dílen a systematický průzkum potřeb a teoretické zakotvení obsahů školení

Webové stránky projektu:

www.lanternafuturi.net