Společné potírání kriminality v oblasti kontrol komerční osobní a nákladní dopravy v sasko-českém příhraničí

 

Finanční podpora EU (EFRR):

890.482,79 EUR

Doba realizace projektu:

10.01.2018 – 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Policejní ředitelství Görlitz (Lead-partner)
  • Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (projektový partner 1)
  • Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (projektový partner 2)

Obsah:

  • zintenzivnění společných kontrol komerční přepravy osob a nákladní dopravy, stejně jako zvýšení kvality spolupráce a společné potírání nových fenoménů kriminality v silniční dopravě
  • dosažení jednotného evropského standardu při společných kontrolách a stabilizace a rozšíření společné kontrolní oblasti s Českou republikou až k německo-česko-polské hranici v trojzemí v Zittau
  • přispění k dopravní bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v příhraniční oblasti s těžištěm na dopravních cestách, jež bezprostředně překračují hranice (např. B 178)

Projektové aktivity

  • zvýšení odborné kvalifikace dopravní policie školeními, semináři a workshopy
  • společné koordinované kontroly všech projektových partnerů v podporovaných oblastech
  • pořízení materiálně technických předpokladů pro přeshraniční spolupráci s projektovými partnery
  • pravidelně budou organizována setkání projektových partnerů za účelem k odsouhlasení kontinuálního průběhu projektu a k vyhodnocení provedených projektových opatření

Výsledky projektu

Prohloubení policejní spolupráce. Komplexní kontinuální dopravní kontroly na obou stranách hranice, zlepšení dopravní bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel v sasko-české příhraniční oblasti společně vypracovaným standardem.

Webové stránky projektu:

https://www.polizei.sachsen.de/ (LP - Görlitz)

https://www.policie.cz/ (PP1 - Liberec)

https://www.policie.cz/ (PP2 - Ústí nad Labem)

Fotografie:

© Social Media Team des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren
© Polizeidirektion Görlitz