ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

335.051,37 EUR

Doba realizace projektu:

28.07.2017 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Chomutov (Lead-partner)
 • Podkrušnohorský zoopark Chomutov (projektový partner 1)
 • Sachsen Leinen e.V., Waldenburg (projektový partner 2)

Obsah:

 • studium historických pramenů a archiválií, jednotná informační platforma zapomenutých regionálních užitkových rostlin
 • rozhovory s pamětníky pro doplnění informací, záznam interview a zveřejnění na webu a facebooku
 • nalezení zplanělých druhů, namnožení potřebného množství, příprava demonstračních ploch a zasetí
 • sklizeň zasetých produktů a kulinářské využití (profesionální kuchaři podle historických receptů)

Výsledky

 • V Zooparku v Chomutově jsou s použitím původních užitkových a okrasných rostlin zkultivovány plochy, které ležely ladem nebo byly zarostlé invazivními rostlinami. U ploch jsou umístěny informační tabule popisující pěstovanou rostlinu, její sklizeň a využití včetně kulinářského.
 • Namnožené osivo a sadba zplanělých druhu kulturních a okrasných rostlin, které bude poskytováno k dalšímu využití, je k dispozici
 • Vypracování tří metodiky získávání vzorků historických užitkových a okrasných rostlin a k sanaci ploch pomocí těchto rostlin.
 • Online putovní výstava

Webové stránky projektu:

http://www.enzedra.cz/

Fotografie:

© Podkrušnohorský zoopark Chomutov