Jedna střecha pro naše kultury

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

215.802,72 EUR

Doba realizace projektu:

31.08.2015 - 31.03.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Mateřská škola Waldhäusl e.V. in Oderwitz (Lead-partner)

 • Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov-Prácheň (projektový partner)

Obsah:

 • navázání a rozvoj přeshraniční spolupráce dvou mateřských škol,
 • vzdělávání dětí v raném věku pomocí poznávání kultur a zvyků a získáváním jazykových dovedností hravou formou,
 • pravidelná setkávání a společné akce dětí ze spolupracujících mateřských škol z Česka a Saska a jejich vzájemné návštěvy.

Výsledky projektu:

 • vytvořený a zrealizovaný nový kon-cept jazykového vzdělávání pro děti v raném věku
 • uskutečněné semináře dalšího vzdě-lávání pro pedagogy
 • vybudování prostor pro dlouhodobé setkávání dětí:
  • na české straně vznikla v Kamenickém Šenově tzv. "zelená třída"
  • na německé straně byl pro děti vybudován jazykový kabinet a kabinet vaření v Oderwitz.

Webové stránky projektu:

www.sprachwerkstatt-oderwitz.de

Fotky:

© Julia Glathe