Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.245.499,95 EUR

Doba realizace projektu:

08.10.2015 - 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Policejní ředitelství Chemnitz (Lead-partner)
 • Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (projektový partner 1)
 • Policejní ředitelství Zwickau (projektový partner 2)
 • Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (projektový partner 3)

Obsah:

Politický extremismus ve všech svých formách představuje mimořádnou hrozbu pro svobodný a demokratický charakter členských států Evropské unie. Tento projekt se věnoval boji proti extremistickým hrozbám a trestným činům v sasko-českém pohraničí. Cílem projektu bylo upevnění a optimalizace přeshraniční spolupráce policejních bezpečnostních orgánů a společné zvýšení bezpečnosti v příhraniční oblasti prostřednictvím preventivních a represivních policejních opatření.

Výsledky projektu

 • Školení, semináře, cvičení, policejní zásahy a práce s veřejností
 • koordinované a kompatibilní velení a zásahové prostředky, technika přenosu dat pro zajištění komunikace velitelských vozidel u partnerů z Karlových Varů a Zwickau
 • vývoj nového unikátního systému v oblasti technologie přenosu dat
 • prezentace technologie na "Dnech NATO" v Ostravě
 • Klimakemp 2018

V rámci projektu byla pořízena následující technika a zařízení:

Policejní ředitelství Chemnitz

 • mobilní přenosová technika dat pro zajištění komunikace
  • 1x vozidlo „Control-Center“
  • 1x tažné vozidlo s přívěsem
  • 1x přívěs pro převoz mobilní přenosové techniky

Policejní ředitelství Zwickau a Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

 • 1 velitelské vozidlo

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

 • digitální taktický software společně s technickými přístroji

Webové stránky projektu:

https://www.polizei.sachsen.de (německy)

Fotografie:

© mmc.pd-c@polizei.sachsen.de