Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

885.447,62 EUR

Doba realizace projektu:

15.01.2016 - 31.12.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Obec Krásná (Lead-partner)
 • Město Bad Elster (projektový partner 1)
 • Město Adorf (Vogtland) (projektový partner 2)

Obsah:

Projektové cíle

 • zintenzivnění dosavadní spolupráce hasičů z Krásné, Bad Elster a Adorf/Vogtl.
 • zlepšení komunikace díky jazykovým kurzům, společným cvičením a dalším měkkým aktivitám
 • pořízení doplňujícího se vybavení a vozidel
 • přístavba hasičské garáže v Krásné

Projektové aktivity

V průběhu realizace projektu vznikly pevné vazby mezi zúčastněnými městy a spolupráce hasičských sborů stejně jako mateřských školek funguje znamenitě (mateřská školka v Krásné je partnerem se školkou v Adorfu). Rovněž při letních nebo městských slavnostech a dnech otevřených dveří se města navzájem podporují.

V září 2017 se uskutečnilo velké společné cvičení v Bad Elsteru. Cvičení, kterého se zúčastnili zástupci z celého regionu Ašsko, se konalo v listopadu 2018 v Krásné. Soustředilo se na transport velkých množství vody. Kromě toho byla zorganizována spousta hasičských soutěží a sportovních turnajů.

Za účelem zkvalitnění vzájemné komunikace se účastnili členové hasičských sborů také na německých a českých jazykových kurzech.

Od října 2016 si mohou kolemjdoucí v Bad Elsteru prohlédnout informační tabuli na hasičské zbrojnici. V červnu 2018 byl zrealizován ještě tábor pro hasičskou mládež v Bad Elsteru.

Výsledky projektu

 • Díky realizovaným jazykovým kurzům se zlepšila komunikace a porozumění. To byl základní předpoklad pro realizaci dalších setkání a cvičení, kde byl prostor pro budování vzájemné důvěry, nutné pro společné zásahy.
 • Opatření plánované výbavy a vozidel k přeshraničnímu zásahu zlepšilo především materiální předpoklady spolupráce na obou stranách hranice.

Pořízená technika a vybavení

 • Krasná: Celkové náklady 457.023,- €
  • velkoobjemová cisternová automobilová stříkačka (CAS) pro šest osob včetně požárního vybavení
  • kompletní zásahové oblečení pro šest osob
  • přístavba garáže pro novou CAS
  • evakuační stan včetně vytápění
  • terénní užitkové vozidlo
 • Bad Elster: Celkové náklady 187.083,- €
  • přestavba stávajícího vozidla na Technický automobil na přepravu hadic a vybavení pro technické zásahy
  • B-hadice (300 ks), celkem 6 km hadic (např. pro dálkovou dopravu vody při lesních požárech)
  • hydraulické vyprošťovací zařízení pro dopravní nehody
  • termokamera a ruční radiostanice (6 ks)
 • Adorf/Vogtl.: Celkové náklady 351.083,- €
  • technický požární automobil pro zásah při požárech a pro technickou pomoc
  • zásahové oblečení pro deset osob

Další informace:

https://adorf-vogtland.de/ (německy)

http://www.obeckrasna.cz/

Prezentace projektu

Fotografie:

© Mgr. Petra Bulantová
© Uwe Pinkert