Hasiči bez hranic - Propojení hasičské činnosti v příhraniční oblasti Krušné hory / Erzgebirge a investice do hasičské (speciální) techniky

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.462.218,42 EUR

Doba realizace projektu:

25.11.2015 – 31.12.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Město Olbernhau (Lead-partner)
 • Obec Deutschneudorf (projektový partner 1)
 • Město Osek (projektový partner 2)
 • Obec Nová Ves v Horách (projektový partner 3)
 • Město Hora Svaté Kateřiny (projektový partner 4)
 • Obec Brandov (projektový partner 5)

Obsah:

 • pořízení hasičské techniky k přeshraničnímu použití v partnerských obcích na německé a české straně v rámci přizpůsobení se klimatickým změnám, prevence proti riziku
 • intenzivnější přeshraniční spolupráce v oblasti civilní ochrany, požární ochrany, záchranné služby a rizikového managementu prostřednictvím společných cvičení a školení ke sladění postupů, procesů a organizačních opatření

Výsledky projektu

 • Od roku 2016 proběhlo 8 přeshraničních koordinačních schůzek všech 6 projektových partnerů, které se zabývaly vytvořením sítě partnerů, řízením a zajištěním vysoké kvality. Konaly se postupně u partnerů v Olbernhau, Deutschneudorfu, Oseku, Nové Vsi v Horách, Hoře Svaté Kateřiny a Brandově.
 • 12 zúčastněných zařízení/hasičských jednotek realizovalo všech celkem 30 aktivit v rámci milníků „Investičního, vzdělávacího a kooperačního záměru.“
 • V rámci společné investice bylo pořízeno 5 nových hasičských vozů a zásahové obleky, jež poslouží společnému přeshraničnímu využití.
 • Aktivit, jako byly přehlídky techniky, společná hasičská cvičení a soutěže mladých hasičů, které probíhaly postupně u všech projektových partnerů, se zúčastnilo kolem 2.500 občanů a představitelů veřejného života, kolem 400 příslušníků jednotek dobrovolných hasičů z obou stran hranice.
 • 11 odborných akcí, jako byly komunikační workshopy, záchranná cvičení v podzemí i ve výškách, setkání pracovní skupiny se zaměřením na budoucí spolupráci partnerských obcí a hasičských jednotek, bylo prubířským kamenem pro všechny hasiče a tvořilo rámcové podmínky pro aktivní partnerství.
 • Díky projektu vznikla odborná platforma hasičských aktérů, starostů a externích orgánů, jako jsou příslušná operační střediska pro Erzgebirge/Krušné hory.
 • Byl vypracován lokální informační systém pro spolupracující hasičské jednotky s kontaktními adresami, důležitými objekty a geografickými zvláštnostmi pro možnost efektivní vzájemné pomoci. Pro tyto účely jsou všem k dispozici vzájemně propojené tablety.
 • Aktivity projektu jsou prezentovány a publikovány na webové stránce www.grenzenloses-erzgebirge.de a v cca 15 tiskových a filmových příspěvcích.
 • Bezpočtem odborných diskusí, 5 pracovními schůzkami se zástupci LRA Erzgebirgskreis a operačního střediska Ústí nad Labem přispěl projekt konkrétním způsobem k realizaci česko-německé dohody o vzájemné pomoci, uzavřené v dubnu 2013. Upozorňuje se přitom na nutné změny v právním a informačním systému.
 • Na závěr projektu podepsalo 6 kooperačních partnerů "Partnerskou dohodu" s uvedením konkrétních aktivit pro další udržitelné formování jejich přeshraničního svazku.
 • Projektový partner, Město Olbernhau, úspěšně splnilo všech svých 5 milníků (počínaje zahajovacím shromážděním dne 26. 05. 2016 přes přehlídku techniky dne 16. 06. 2018, až po finanční management atd.).

Webové stránky projektu:

www.grenzenloses-erzgebirge.cz - Hasiči bez hranic

Fotografie:

 • Zahajovací jednání 25.06.2015 v Olbernhau
 • Porada pracovní skupiny „Přeshraniční komunikace hasičů“
 • Cvičení a soutěže
 • Společné schůzky
 • Předání pořízené techniky
 • Závěr projektu 17.11.2018 v Olberhau

© Město Olbernhau