GECON - Geologická kooperační příhraniční síť

 

Finanční podpora EU (EFRR):

419.728,09 EUR

Doba realizace projektu:

12.04.2017 - 30.09.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Geopark Ralsko (Lead-partner)
 • Senckenberggesellschaft für Naturforschung (projektový partner 1)
 • Technische Universität in Liberec (projektový partner 2)

Kromě kooperačních partnerů jsou do této geologické sítě zapojeny i další české a německé instituce, jako například Museum für Naturkunde in Görlitz nebo Museum für Mineralogie und Geologie v Drážďanech .

Obsah:

Pod zkratkou GECON se skrývají tři anglická slova – Geology, Cooperation, Network – tedy geologie, spolupráce, síť.

Cílem projektu bylo vytvořit neformální platformu institucí a osob, které spojuje společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického bohatství česko-saského pohraničí.

K účastníkům patřili vysoké školy, geoparky, spolky, orgány ochrany přírody, muzea, ekocentra a badatelé.

Akce v rámci této sítě zavedly účastníky do málo známých, ale zato významných geologických míst Euroregionu Nisa.

Jedním z nejdůležitějších úkolů při vytvoření sítě byla vzájemná výměna informací o výsledcích geologického výzkumu, o možnostech popularizace a o ochraně těchto výjimečných geotopů.

Aktivity v rámci projektu:

Četné terénní exkurze a workshopy v Euroregionu Nisa jak na německé, tak na české straně k následujícím tématům:

 • vulkanismus,
 • čtvrtohorní a třetihorní sedimenty,
 • historická těžba,
 • tektonické fenomény a zlomy,
 • prameny,
 • pseudokrasové jevy a mnohé další

Workshopy k/ke:

 • muzejním konceptům výstav,
 • geoparkům jako prostředku vzdělávání a ochrany krajiny,
 • softwaru GIS a Geosites,
 • moderním metodám geologického polního výzkumu

Studijní cesty:

 • Geopark Ralsko v Českém ráji
 • Česko-bavorský geopark,
 • Česko-saské Švýcarsko
 • Geopark Muskauer Faltenbogen

Další akce:

 • dvě konference
 • dvě letní školy

Výsledky projektu:

 • funkční síť partnerů, kteří spolu budou realizovat nové menší či větší projekty
 • webové stránky jako základ propagace akcí

Publikace

 • společná strategie
 • brožura s poznatky projektového týmu

Videa

Závěrečné video o úspěchu spolupráce:

YouTube

Sociální sítě:

Facebook

Fotografie:

© Olaf Tietz (Humboldthaus)