Kvalifikace bez hranic - Vybudování partnerství v oblasti výzkumu techniky budov ke vzdělávání vědeckých následovníků v příhraničním regionu

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

545.569,58 EUR

Doba realizace projektu:

14.10.2015 - 31.03.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

Obsah:

Hlavním cílem projektu bylo vybudování mezioborové výzkumné spolupráce a vědecké výměny v oblasti stavebního výzkumu mezi univerzitami v cílovém regionu Sasko-Česko ( TU Dresden a TU Liberec ).

  • posílení spolupráce univerzit s regionalním hospodářstvím přispěje ke zintenzivnění transferu technologií
  • v konečném efektu projekt podpořil etablování regionu jako oblasti výzkumu ve stavebnictví

Primární výsledek projektu tvoří rozšířené a komplementární kvalifikace akademiků a absolventů obou kooperačních partnerů, které byly na základě zjištěných potřeb využity v rámci společných výzkumných projektů v oblasti stavebnictví a stavební techniky stejně tak jako na trhu práce

  • potenciál pro spolupráci mezi partnerskými univerzitami spočívá především v komplementaritě kompetencí, oblastí výzkumu a studijních nabídek obou univerzit
  • tyto se vyznačují značným potenciálem pro rozšíření na obou stranách hranice
  • kontakty s místními průmyslovými partnery a rozšířené kompetence vybudované v rámci projektu budou dlouhodobě využity v souvisejících vědeckých aktivitách

Webové stránky projektu:

https://bauqu-project.jimdo.com/

Fotografie:

© Katedra stavební fyziky, Technická univerzita Drážďany