IKON - IT síť kompetencí k posílení přeshraničního regionu Česko - Sasko

 

Finanční podpora EU (EFRR):

386.771,42 EUR

Doba realizace projektu:

01.05.2019 – 30.04.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Technische Universität Chemnitz (Lead-partner)
 • Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem (projektový partner)

Obsah:

Cíle projektu

 • vytvoření a etablování kompetenční komunikační síť IT k posílení česko-saského příhraničního regionu
 • kvalifikace studentů pomocí prakticky orientovaných témat hledících do budoucnosti, konkrétně v těchto oblastech:
  • automotive
  • digitální procesy
  • průmyslová automatizace
 • vytvoření a etablování mobilní laboratoře k vyvíjení Best-Practise příkladů
 • spolupráce v binacionálních týmech
 • integrace a podpora mladých vědců během fáze propagace
 • odbourávání kulturních, jazykových a věcných bariér a překážek

Akce v rámci projektu

 • Zahájení projektu 4.11.2019 – představení projektu IKON, prezentace kooperačních partnerů, představení odborných témat k akcím pro studenty

Webové stránky projektu:

http://ikon-it.de/cs/

Fotografie:

© Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfram Hardt
© Julkar Nine M.Sc.
© Prof. Dr. Uranchimeg Tudevdagva