Česko-saská literární krajina. Interaktivní mapa s širokými možnostmi využití (LIS)

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

565.664,84 EUR

Doba realizace projektu:

15.04.2016 - 30.09.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Technische Universität Dresden (Lead-partner)
 • Technická univerzita v Liberci (projektový partner 1)
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (projektový partner 2)

Obsah:

Tento projekt byl zaměřen na výletníky a turisty až po geokačery a učitele. Prostřednictvím interaktivní mapy, která je stále k dispozici, projekt představuje kulturní bohatství příhraničního regionu. Mapa představuje literárně-kulturní pamětní místa (pomníky, pamětní desky, rodné domy spisovatelů atd.) a zároveň názorným způsobem ukáže široké možnosti využití nových médií ve vzdělávací oblasti. Cílem projektu je zlepšit infrastrukturu pro vzdělávání na školách a univerzitách a dále díky důkladné znalosti kulturního dědictví, zintenzivnit identifikaci občanů s regionem.

Výsledky projektu:

 • Vytvoření interaktivní digitální mapy

Prázdninové slavnosti v Drážďanech (07. 07. 2019)

 • Představení projektu a seznámení hostů s regionálními autory a jejich příběhy

Geocaching s LIS v létě 2019

 • seznámení žáků s dějinami literatury hravou formou

Závěrečná prezentace projektu a výstava Otfrieda Preußlera „Krabat – cesty čarodějova učně“

 • 16. 10. 2019 v Krajské vědecké knihovně v Liberci
 • 18. 11. 2019 v knihovně v Zittau
 • 18.12.2019 v Městské knihovně v Görlitz
 • 06. 02. 2020 Ústřední knihovně v Drážďanech
 • 03. 03. 2020 v saské zemské a univerzitní knihovně v Drážďanech (SLUB)

 • Celoněmecká prezentace projektu na Digitálním dnu 2020 (19. 06. 2020)

Webové stránky projektu:

www.lis-map.eu

https://tu-dresden.de/ (německy)

Interaktivní dvojjazyčné karty naleznete zde .