Lutra lutra

 

Finanční podpora EU (EFRR):

809.705,62 EUR

Doba realizace projektu:

14.10.2016 - 28.02.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • AG Naturschutzinstitut Region Dresden e.V. (Lead Partner)
  • ALKA Wildlife o.p.s. (projektový partner 1)
  • Muzeum města Ústí nad Labem (projektový partner 2)

Obsah:

Cílem projektu byla přeshraniční spolupráce při určení stavu krušnohorské vydří populace. Tato ohrožená zvířata často uhynou v důsledku dopravních nehod a mohou dlouhodobě pobývat jen na nedotčených stanovištích. Protože vydra patří ke klíčovým druhům, které mají vliv na další vodní živočichy, byly opatření a výzkum všeobecnou nutností pro zlepšení biodiversity českosaského pohraničí.

V rámci projektu byly identifikovány a analyzovány migrační koridory vyder ze Saska do Čech, stav a genetické rozložení populace, jejich strava a riziková místa překážející vydří migraci. Všechny výsledky byly zveřejněny.
Výsledky projektu:

Vyjasnění cílových otázek ohledně situace krušnohorské subpopulace:

  • bylo identifikováno 5 migračních koridorů: podél řek a potoků Přísečnice, Flájský potok, Načetínský potok, Divoká Bystřice a Rybný potok
  • v Krušných horách se mísí vydří populace z Východního Saska a z jižních Čech; převážná část jedinců však nese genetické znaky východosaské populace
  • identifikováno bylo 175 rizikových míst pro migraci, z čehož nejčastěji jezy tvoří nepřekonatelné překážky

Pro zlepšení životních podmínek vyder byly v rámci projektu provedena následující opatření:

  • revitalizace tří rybníků,
  • výstavba berm,
  • opakované odstranění neofytů,
  • připojení jednoho slepého ramena Přisečnice k sítě vodních toků

Publikační aktivity:

Videa a televize

Závěrečná videoprezentace (YouTube)

Odborné publikace

Souhrn veškerých projektových publikací

Webové stránky projektu:

http://nsi-dresden.nabu-sachsen.de/projekte/lutra-lutra/

http://www.alkawildlife.eu/

http://www.vydryonline.cz/

Fotografie:

© Jiří Bohdal, Berit Künzelmann, Štěpán Zápotočný