Přeshraniční monitoring biologických invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiversity

 

Finanční podpora EU (EFRR):

693.025,23 EUR

Doba realizace projektu:

24.01.2017 - 30.09.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Technická univerzita v Drážďanech, ústav hydrobiologie (Lead-partner)
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulta rybářství a ochrany vod, laboratoř etiologie ryb a raků (projektový partner)

Obsah:

Řeka Labe a její povodí je významná vodní cesta, a proto i častý migrační koridor pro invazní sladkovodní druhy organismů, které ohrožují původní druhy. Zároveň je v jejich hlavním proudu a přítocích už jen nemnoho lokalit, které slouží jako jedny z posledních refugií ohrožených původních druhů. Projekt si kladl proto za cil zlepšit koordinaci přeshraniční ochrany sladkovodní biodiverzity v povodí řeky Labe a zvýšit povědomí veřejnosti o tomto problému.

Výsledky projektu:

  • Vybudování sítě pro spolupráci vědců, dotčených organizací a veřejnosti s cílem zlepšení informačních toků mezi výzkumem a administrativou
  • Vyvinuti vícejazyčné komunikační platformy ve formě mobilní softwarové aplikace
    • „MoBI-aqua“ která slouží determinaci a lokalizaci ryb a raků a je propojena s informativními webovými stránkami pro hlášení nalezených druhů
  • Vytvoření nové publikace, plakátů a letáků sloužící k informování veřejnosti se zájmem o toto téma a k posílení veřejného povědomí o této problematice
  • Vytvoření akčního plánu přeshraničního management vodních invazivních druhů a ochrany původní biodiverzity

Webové stránky projektu:

https://tu-dresden.de/hydro/mobi-aqua

Video:

MoBI-Aqua -Biodiverzita v evropských řekách

Fotografie:

Foto 1: Invazní druh: Hlaváč černoústý © S. Worischka

Foto 2: Původní druhy: Rak říční © P. Kozák

© Miloš Buřič