MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašeliništʼ v Krušných horách

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.102.850,63EUR

Doba realizace projektu:

05.07.2016 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Marienberg (Lead-partner)
 • Lesy České republiky, s.p. (projektový partner 1)
 • Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“, Außenstelle Pobershau (projektový partner 2)
 • Ústecký kraj (projektový partner 3)
 • Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (PP 4)

Obsah:

Cílem projektu byla revitalizace poškozených a odvodněných rašelinných biotopů v oblasti Kühnhaide, Reitzenhain a Hory Sv. Šebestiána. Cílem projektových partnerů bylo zanechat budoucím generacím živá rašeliniště s jejich typickou faunou a flórou. O významu přírodních rašelinišť v Krušných horách bude informovat veřejnost naučná stezka rašelinišť.

Výsledky projektu:

Revitalizace:

 • mechanická revitalizace 98 ha a osmi různých rašelinišť (Bärenlochhaide, Lange Haide, Teichhaide, část Gründelhaide, Stinkenhaide, Herrenhaide, Erlhaide, Hohe Haide) společností Sachsenforst.
 • 170 individuálních revitalizačních opatření v přírodním parku "Erzgebirge/Vogtland" na 65 ha v oblasti Stengelhaide (ručně a mechanicky).
 • uzavření odvodňovacích příkopů na 10 ha v rašeliništi "Novoveské rašeliniště" Lesním závodem ČR (mechanicky a částečně ručně).
 • letecké focení a laserové skenování v rámci mapování vegetace na ploše 1 910 ha - více informací naleznete zde

Rašelinní fauna:

 • výsadba vrb podél potoka Chomutovka a oplocení bříz pýřitých, aby se zabránilo okusu zvěří, jelikož se jedná o typickou vegetaci pro tetřeva hlušce.
 • provádění monitoringu tetřeva hlušce

Práce s veřejností:

 • vytvoření naučné stezky Stengelhaide se zážitkovými prvky: https://moor.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/index.php?id=166

Webové stránky projektu:

https://moorevital.sachsen.de (LP)

https://lesycr.cz/ (PP1)

Videa:

Krušnohoří - NATURA 2000 v Sasku (v němčině)

Moorevital