Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

777.531,74 EUR

Doba realizace projektu:

21.04.2017 - 30.09.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Česká zemědělská univerzita v Praze (Lead-partner)
 • Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz (projektový partner 1)
 • Ministerstvo životního prostředí České republiky (projektový partner 2)
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (projektový partner 3)

Obsah:

Tento projekt byl zaměřen na úspěšný návrat a trvalé usídlení vlka jakožto vrcholového predátora v člověkem pozměněné přeshraniční krajině. Cíl projektu byl důkladný popis jeho stávajícího osídlení, chovaní a jeho role na pomezí severních Čech a Saska.

Projekt měl následující cíle, které byly dosaženy následujícími aktivitami:

Přenos znalostí

 • semináře a školení v oblasti metodiky monitoringu určené pro odbornou veřejnost a praktické ukázky reálného monitoringu v konkrétních lokalitách
 • semináře a školení v oblasti metodiky monitoringu určené pro odbornou veřejnost a praktické ukázky reálného monitoringu v konkrétních lokalitách

Prevence škod

 • semináře a školení na téma efektivních nástrojů prevence a minimalizace škod způsobených vlky
 • instalace a testování elektrických ohradníků na ochranu hospodářských zvířat

Monitoring

 • Monitoring a výzkum populace vlka a jeho vlivu na kořist v projektovém území
  • vyhodnocení osídlení vlkem
  • evidence škod způsobených vlkem (napadení hospodářských zvířat)

Analýza ekologie za účelem pochopení ekologických potřeb vlků

 • určeno 15 druhů / kategorií potravy vlků
 • odebráno 153 vzorků na DNA analýzu
 • instalováno celkem 633 fotopastí

Publizität:

Webové stránky projektu:

https://owad.fzp.czu.cz/

Sociální sítě:

Twitter

Fotografie:

© OWAD