Ochrana starých českých a saských ovocných odrůd

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

453.391,77 EUR

Doba realizace projektu:

15.04.2016 - 31.01.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Dresden (Lead Partner)
 • Venkovký prostor o.p.s., Liberec (Projektpartner 1)
 • Internationales Bergzentrum St. Marienthal, Ostritz (Projektpartner 2)

Obsah:

Všechny ovocné odrůdy představují genetický potenciál, který naši předkové po staletí vyvíjeli a selektovali. Vlastnosti, které se nám mohou zdát nevýznamné, mohou do budoucna při změněných požadavcích na odrůdy opět nabýt na významu. Tento projekt byl zaměřen na zachování a obnovu starých českých a saských odrůd ovoce.

Výsledky:

 • Zajištění a vysázení cca 160 historických saských odrůd v obci Ostritz
 • Vznik „Pomarium Saxonicum" – sbírky historických druhů ovoce z 19. a počátku 20. století
  • Více než 300 druhů ovoce, mimo jiné ze Saska
 • Vytvoření databáze veškerých druhů ovoce ( jablek , hrušek , třesní , švestek ), zkoumaných v rámci projektu
 • Založení dvou ovocných sadů v obci Vyskeř a městě Cvikov
 • Česko-německé ovocnářsko-vinařské slavnosti v klášteře St. Marienthal v obci Ostritz s:
  • výstavou ovoce
  • určením odrůd vlastních jablek a hrušek od odborníků
  • přednáškami věnovanými různým druhům a odrůdám
  • Česko-saskou soutěží jablečných moučníků

Webové stránky projektu:

www.obstsorten.ibz-marienthal.de (německy)

Fotografie:

© Dr. Michael Schlitt

© Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal.