Simulační hra - podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce

 

Finanční podpora EU (EFRR):

930.570.34 EUR

Doba realizace projektu:

24.08.2015 - 31.01.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Die Brücke e.V., Chemnitz (Lead-partner)
 • Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o. (projektový partner 1)
 • Bildungsinstitut Pscherer gGmbH, Lengenfeld (projektový partner 2)

Obsah:

Cílem projektu bylo sblížení české a saské mládeže ve věku 11 až 15 let a nabídnutí mezinárodní výměny s mnoha aktivitami a vzdělávacím programem.

Výsledky projektu:

 • Realizace
  • 14 úspěšných školních kempů se 700 účastníky
  • tři kempy pro rodiny
  • dvě školení pedagogů
  • dvě školení multiplikátorů
  • vytvořeni příručky k realizaci simulační hry a konceptu udržitelného využití výsledků projektu
 • Realizace simulační hry na téma marketing a vývoj produktů, sloužící k posílení demokratických hodnot a tolerance s následujícím obsahem:
  • Společné řešení interaktivních úkolů v mezikulturních týmech
  • Vypracování a tvorba společných strategií simulační hry
  • Společná prezentace výsledků

Záměrem simulační hry bylo především odbourání stereotypů a předsudků a navazování nových česko-německých přátelství

Webové stránky projektu:

Video:

Simulační hra

Fotografie:

© PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o.