ProFit v profesi - jazykovou a odbornou senzibilizací během studia

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

367.564,21 EUR

Doba realizace projektu:

16.02.2017 - 31.01.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • TU Liberec (Lead-partner)
 • Westsächsische Hochschule Zwickau - Západosaská vysoká škola ve Cvikově (projektový partner)

Obsah:

Projekt se věnoval rozvoji dodatečné vzdělávací nabídky pro studenty, která je přímo zaměřena na potřeby regionálního pracovního trhu. Cílem projektu bylo vybavit studenty flexibilně využitelnými odbornými znalostmi, jazykovými a interkulturními kompetencemi, kompetencemi v oblasti projektového managementu, a zajistit jim tak šanci na úspěšný vstup na regionální, nadnárodní trh práce.

Výsledky projektu:

 • vytvořené aktuální, didaktizované a interaktivní materiály zaměřené na přeshraniční spolupráci
 • zvýšené odborné, jazykové a interkulturní kompetence studentů a zvýšené dovednosti v oblasti projektového managementu díky absolvování několikadenních akcí v sousední zemi

Programy letních škol v německém jazyce naleznete zde a zde .

Programy workshopů v německém jazyce naleznete zde a zde .

 • zvýšené kompetence projektového týmu prostřednictvím účasti na řadě odborných konferencí a seminářů

Úvodní konference projektu

Pozvánku a další informace k digitální regionální konferenci "Odborně – digitálně – regionálně: Hospodářskou němčinu vyučovat a učit se" naleznete zde.

Program virtuální závěrečná konference najdete zde.

Publikace:

 • Malý česko-německý a německo-český glosář k vybraným tématům česko-saské příhraniční spolupráce
 • Sborník k realizovaným aktivitám projektu
 • kalendář 2021 s fotodokumentací

Ocenění:

 • Evropská jazyková cena LABEL 2020 – 1. místo
  • Více informací o ceně naleznete zde .

Webové stránky projektu:

http://profit.tul.cz/

Sociální sítě:

Facebook

Videa:

Finalista videosoutěže 2018: ProFit v profesi

Neues von "ProFit im Beruf"

Fotografie:

 • Setkání studentů TUL a WHZ na zahajovací konferenci projektu (11/2017)
 • Letní škola v květnu 2018 v Cvikově
 • Letní akademie v květnu 2019 v Liberci