ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.841.626,61 EUR

Doba realizace projektu:

13.01.2016 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Dresden (Lead-partner)
  • Česká geologická služba, Praha (projektový partner 1)
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha (projektový partner 2)

Obsah:

„ResiBil“ navázal na projekt „GRACE“ a věnoval se bilancování a udržitelnému hospodaření s vodou v souvislosti s klesajícím stavem podzemní vody. Tento trend se objevuje od devadesátých let 20. století i v česko-saském pohraničí například v údolí řeky Křinice a v Lužických horách.

Výsledky projektu:

Vznikla dlouhodobá strategie pro přeshraniční hospodaření s podzemní vodou pro tři významná území: Děčínský Sněžník, údolí Křinice a Lückendorf.

  • geologická a hydrogeologická data byla zapracována do katalogu Výzkumného ústavu vodohospodářského
  • byl vytvořen regionální model vrstev
  • byl aktualizován 3D geologický model
  • byl vytvořen prostorový koncepční geologický model proudění podzemní vody
    • a navazující hydrogeologické modelování výskytu podzemních vod
  • stratigrafické schéma regionu

Publicita

Všechny publikované výsledky včetně geologických přiruček a map a různých prezentací naleznete zde .

Sborníky saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG, německý), č. 16: Der geologische Strukturbau im Zittauer Gebirge

Publikace „ Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem “ (PDF)

Publikace „ Hydrogeologie česko-saské křídové pánve “ (PDF)

Webové stránky projektu:

http://www.resibil.eu/ (všichni partneři)

https://heis.vuv.cz (projektový partner 2)

Fotografie:

© LfULG