Škola a sklo - inkubátor na cestě do života

 

Finanční podpora EU (EFRR):

789.753,90 EUR

Doba realizace projektu:

13.04.2017 - 31.10.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Město Reichenbach/O.L. (Lead-partner)
 • Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, p.o. (projektový partner 1)
 • Liberecký kraj (projektový partner 2)

Obsah:

Cíl projektu:

 • vytvoření trvalé struktury – spolupracující přeshraniční sítě středních škol v příhraničí, zaměřené
  • na zachování tradičních uměleckých řemesel, a to zejména uměleckého sklářství
  • na péči o společné kulturní dědictví
 • zvýšení zaměstnanosti, zlepšení uplatnění absolventů středních škol na společném trhu práce za pomoci různorodých opatření:
  • přeshraniční sít vzdělávacích zařízení
  • výměna zkušeností pedagogů a studentů
  • zlepšení jazykových dovedností
  • nabízení praxe, kurzů a workshopů
 • vznik společného přeshraničního Inkubátoru talentů, odzkoušeného dvoujazyčného výukového programu - včetně výukových materiálů, který mohou převzít další školy:
  • na německé straně se v nově zrekonstruovaných prostorách rozšíří výukový program o umělecké zaměření (i po projektu)
  • na české straně bude vytvořeno potřebné zázemí pro plánované společné aktivity – dílny, prostory pro společnou výuku a setkávání
 • Na konci projektu projdou 3 ročníky studentů rozšířeným mezinárodním vzdělávacím programem

Projektové aktivity:

 • "Setkání napříč generacemi" k tématu tradice sklářství na obou stranách hranice s účastníky všech generací dne 6. března 2018
 • provedení společných výtvárných kurzů v nových prostorách partnerských škol v Reichenbachu a v Kamenickém Šenově za účelem poznaní různorodých způsobů přiblížení se výtvárným uměním
 • společné exkurze s praktickými učebními obsahy do Budyšína, Drážďan, Zhořelce, Jonsdorfu, Karlových Varů, Mariánských Lázní a dalších měst
 • navštívení několika skláren v česko-německém pohraničí za účelem zlepšení přeshraniční sítě vzdělávacích a pracovních možností

Webové stránky projektu:

www.inkubator.czech-glass-school.cz

Fotky:

Z archivu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské vKamenickém Šenově

© Zdeněk Svejkovský, Dominik Kobeda