Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.362.376,26 EUR

Doba realizace projektu:

31.08.2015 – 29.02.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • BIC-Forum Wirtschaftsförderung e.V. (Lead-partner)
 • Westsächsische Hochschule Zwickau, Institut für Energie und Verkehr (projektový partner 1)
 • České vysoké učení technické Praha (ČVUT), pracoviště Děčín (projektový partner 2)
 • Okresní hospodářská komora Děčín (projektový partner 3)

Obsah:

Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba celkem tří laboratoří studijního oboru Technika dopravních systémů, resp. Dopravní systémy a technika na Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) a Českém vysokém učení technickém Praha (ČVUT), na pracovišti v Děčíně, za účelem vzdělávání s profesní a studijní orientací a realizace rozsáhlého programu akcí ve t5ech vystavěných laboratořích.

Výsledky projektu

V rámci tohoto projektu mezi dotačním územím okresu Cvikov a Ústeckým krajem proběhla výstavba tří laboratoří na obou vysokých školách. Krom toho byl zorganizován bohatý a rozsáhlý program akcí s orientací jak na profesní, tak na studijní život. Žáci a studenti si tak mohli formou prakticky zaměřených akcí, praktických workshopů, zkušebních stáží a dvou letních škol vyzkoušet práci v laboratoři.

Na WHZ byla zřízena seminární místnost s interaktivní projektovací stěnou k seminárním, tréninkovým a diskuzním účelům (laboratoř 1) na semináře a workshopy.

Aby bylo možné reálněji odhadnout a zhodnotit chování řidičů na již existujících i plánovaných silnicích, stejně jako otestovat toto chování v rámci automatického řízení v různých scenáriích, byla rozšířena simulační laboratoř (laboratoř 2) a vybavena multifunkční pohyblivou plošinou. Vedle pevného vozidlového simulátoru obohatila tato plošina simulační a vizualizační vybavení ke vzdělávání studentů na WHZ.

Zároveň vznikla na ČVUT Praha, konkrétně na pracovišti v Děčíně, laboratoř s modulárním výcvikovým simulátorem (laboratoř 3). Studenti se při testech, výuce a experimentech mohli seznámit se samotnou výstavbou simulátoru, jeho funkcemi a praktickým použitím.

Aktivity v rámci projektu

 • prakticky zaměřené akce s profesní a studijní orientací (BSO)
  • „Aplikace interaktivních simulačních a vizualizačních nástrojů v oblasti dopravních systémů a techniky“ 30.5.2017
  • “Dopravně inženýrská činnost v oblasti projektování pozemních komunikací“ 29.11.2017
  • „Autonomní řízení a connect cars“ 9.11.2018
  • „Aplikace simulace jízdy v procesu projektování dopravních zařízení“ 11.12. a 13.12.2018
  • „Funkce simulátorů jízdy“ 17.5.2019 a 27.1.2020
 • praktický workshop s BSO „Pohyby vozidel a jízdní dynamika“ 21.3.2019
 • letní školy pro studenty
  • „Nové nástroje v oblasti dopravních systémů“ 20.-23.6.2017
  • „Simulační aplikace v oblasti dopravy“ 18.-22.6.2018
 • prakticky zaměřené akce pro studenty
  • „Možnosti simulace jízdy ke zlepšení dopravní bezpečnosti“ 18.1.2019
 • praktické workshopy pro studenty
  • „Komplexní úkoly řízení“ 19.6.2019
  • "Hodnocení chování řidičů a bezpečnosti v dopravě na rizikových krajských silnicích na příkladu pilotního opatření" 18.07.2019
 • projektové výsledky jsou shrnuty také ve dvou projektových letácích:

Webové stránky projektu:

https://bic-zwickau.de/Verkehrssystemtechnik (německy)

Fotografie:

© Karina Kuhnert
© Michael Müller
© Heide Kunz