Silní sousedé – česko-německé partnerství prostřednictvím dobrovolnictví

 

Finanční podpora EU (EFRR):

176.268,69 EUR

Doba realizace projektu:

15.01.2016 - 31.08.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen gGmbH, Dresden (Lead-partner)
 • Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem (projektový partner)

Obsah:

 • Prostřednictvím tohoto projektu byly vytvořeny základní předpoklady pro bilaterální dobrovolnou službu mezi Českou republikou a Saskem, kdy oba partneři projektu vytvořili odbouráním byrokratických a dalších překážek stabilní struktury pro dlouhodobé pokračování společné výměny dobrovolníků.
 • Mladí lidé v hraničím regionu jsou tak podporováni při získávání interkulturních a jazykových dovedností.
 • Inicializací vlastních, inovativních projektů v příhraničí je působeno proti odchodu mladých lidí do jiných spolkových zemí.
 • Organizace nabízející místa pro dobrovolníky se nacházejí převážně v oblasti sociální práce (lidé s postižením, školy, mateřské školky), ale také kulturní organizace (např. Hraničář v Ústí n. L.) a organizace jako Národní park České Švýcarsko.
 • projektová brožurka je ke stažení zde

Projektové výsledky

 • probuzený a zvýšený zájem mladých Němců o sousední zemi
 • všechna plánovaná místa byla obsazena
 • vytvořena dlouhodobá poptávka a je realizován navazující projekt Silní sousedé 2.0
 • Lead-partnerovi se podařilo oslovit cílovou skupinu lokální spoluprací a zapojit do projektu například bývalé žákyně z Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně – jediného česko-německého gymnázia v Německu
 • 24 mladých lidí z Čech a 31 z Německa absolvovalo roční dobrovolnickou službu v Sasku, resp. v severních Čechách
 • účast celkem 31 organizací na obou stranách hranice
 • byla vytvořena bi-nacionální příručka pro dobrovlnickou službu skládající se z šesti směrnic
 • 15 česko-německých seminářů v rozsahu pěti dnů a tři částečně vícedení česko-německé konference pro zapojené organizace pro dobrovolníky
 • pokračující angažovanost bývalých dobrovolníků i po ukončení dobrovolnické služby

Webové stránky projektu:

https://www.freiwillig-jetzt.de/

Sociální sítě:

Facebook

Videa:

Dobrovolnická služba

Starke Nachbarn "Ice Bucket Challenge" CZ

Starke Nachbarn "Cat and Cucumber Challenge" CZ

Starke Nachbarn "Bottle Flip Challenge" CZ

Fotky:

© Dobrovolnické centrum, Ústí n.L.