Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.030.044,77 EUR

Doba realilzace projektu:

02.09.2015 - 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s. (Lead-partner)
 • Verein für Gerberei und Stadtgeschichte Hirschberg/Saale e.V. (projektový partner 1) a Město Eibenstock (projektový partner 3)
 • Köhlerverein Erzgebirge e.V., Sosa (Projektpartner 2)

Obsah:

 • Příhraniční česko-saský region má společnou historii a tradice, které byly v minulosti vlivem politických změn zpřetrhány. Některé tradice zanikly, jiné přetrvaly, ale žijí si na každé straně hranice svým životem. Typickým příkladem jsou tradiční řemesla, která postupně upadají v zapomnění. Zachování a ochrana tohoto kulturního dědictví je důležitá pro budoucí generace.
 • Cílem projektu je proto udržení, ochrana a připomenutí starých tradičních řemesel, která pochází ze společného příhraničního prostoru Euregia Egrensis a posílení regionálních řemesel.

Projektové akce a výsledky

 • 3 festivaly řemesel
 • 5 česko-německých řemeslných workshopů (betlémy, pyramida, kočáry, renovace exponátů)
 • 5 přeshraničních projektových dnů pro žáky základních škol
 • vylepšení celkem 4 muzeí věnujících se tématu tradičních řemesel (např. dovybavení expozice včelařství v Muzeu řemesel)
 • zmapování tradičních řemesel v česko-německé pohraničí (ke stažení zde )
 • Závěrečná konference dne 6. června 20219 (prezentace ke stažení zde )
 • publikace "Tradiční řemesla v česko-německém pohraničí" (ke stažení zde )

Webové stránky projektu:

https://www.statek-bernard.cz/

Video:

Tradiční řemesla

Fotografie:

 • Festival řemesel 2017
 • Workshop řemeslníků 18. - 25. 9. 2017
 • Přeshraniční projektové dny tradičních řemesel pro žáky 09/2017 Statek Bernard
 • Přeshraniční projektové dny tradičních řemesel pro žáky 04/2017 Hirschberg
 • Setkání projektových partnerů 09/2016
 • Foto č. 7: Výsledek řemeslnického workshopu zaměřeného na restaurování kočáru, © Společný sekretariát