Rozvoj přeshraniční akademické sítě pro podporu vzniku podniků

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

234.069,69 EUR

Doba realizace projektu:

13.04.2017 - 31.12.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz (Lead-partner)
 • Technická Univerzita v Liberci (projektový partner)

Obsah:

 • V rámci projektu je stavěna a rozvíjena přeshraniční spolupráce na podporu založení firem v oborech automatizace, energetické technologie a mechatronika mezi Hochschule Zittau/Görlitz a Technickou univerzitou v Liberci zahrnující inovační regionální společnosti a výzkumné struktury
 • Kompetence každého z partnerů vytváří základní impulz pro tvorbu a rozvoj inovačních podniků
  • bude zřízena a dále rozvíjena přeshraniční akademická síť v oblasti automatizace, energetických technologií a mechatroniky mezi Hochschule Zittau/Görlitz a Technickou Univerzitou v Liberci zahrnující také inovativní regionální podniky a výzkumná centra
  • v centru pozornosti stojí především předávání zkušeností a zprostředkovávání možností zakládání společností, které budou působit na obou stranách hranice

 • Předkládaný projekt přispěje k tomu, aby mladí studenti inženýrského studia Technické Univerzity v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz, ve spolupráci s českými a německými firmami získali přístup k potřebné technické a sociální dovednosti tak, aby se vytvořily možnosti a šance pro zakládání nových firem v hraničním regionu
 • Kromě toho tento projekt přispívá k odbourání organizačních a kulturních překážek přeshraniční mobility studentů obou partnerů
Projektové aktivity:

 • tvorba webové stránky projektu https://nnm.projekt.hszg.de/
 • u obou partnerů figurujících ve stávající nabídce studijních programů je vyvíjen a implementován povinně-volitelný modul
  • hlavním cílem modulu je projektová spolupráce studentů technických oborů
  • v rámci projektů modulu budou zpracovávány návrhy z regionálních podniků a z místních výzkumných institucí
  • cílem je poskytnout studentům díky práci v mezinárodní skupině možnost realizovat podnikatelské nápady ve velmi rané fázi svého pracovního života

 • realizace workshopu na téma založení startupu 13. května 2019 s mezinárodními účastníky
 • vyvine se internetový portál, kde se budou moci publikovat projekty pro studenty z firem a výzkumných institucí v regionu - tyto projekty budou moci studenti zpracovávat v rámci modulu
  • vyučovacím a komunikačním jazykem obou projektových partnerů bude pro nový modul angličtina
  • pro získávání informací o potřebách regionálního průmyslu budou přizvány obchodní a průmyslová komora
  • výsledky studentských prací budou dostupné na internetovém portálu

Webové stránky projektu:

https://nnm.projekt.hszg.de/cs/

Fotografie:

© Carla Schmidt Fotografie, NNM