Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

743.382,12 EUR

Doba realizace projektu:

08.10.2015 - 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Polizeidirektion Zwickau (Lead-partner)
 • Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje (projektový partner 1)
 • Polizeidirektion Chemnitz (projektový partner 2)
 • Krajské ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje (projektový partner 3)
 • Střední škola technická Most (projektový partner 4)

Obsah:

Cílem projektu bylo zlepšení česko-saské policejní spolupráce v oblasti práce s veřejností a prevence kriminality. Koordinovaná práce na obou stranách hranice byla klíčová k dosažení transparentní prezentace policejní práce veřejností, mediím a vlastním zaměstnancům.

Výsledky projektu:

Výměna zkušeností v rámci policie:

 • pořádání odborných konferencí a seminářů

Nová možnost kontaktování a informování obyvatelstva v místě zásahu:

 • pořízení dvou mediálních mobilních telefonů,
 • používání nových sociálních médií.

Spolupráce na přeshraničních osvětových akcích:

 • prevence zaměřená na:
  • problém s drogami,
  • kyberkriminalitu,
  • zvýšení bezpečnosti silničního provozu v příhraniční oblasti.
 • informační akce pro občany zaměřené na přeshraniční kriminalitu, např. majetkovou trestnou činnosti
 • preventivní práce saských policistů s mládeží na českých základních školách,
 • prohloubení znalostí žáků o skutečné práci policie na obou stranách hranice,
 • hospitace žáků technické střední školy Most při policejních kontrolách.

Teambuildingové aktivity:

 • jazykové vzdělávání zaměstnanců spolupracujících partnerů,
 • soutěž policejních psů,
 • společná cvičení, hlídky a pracovní setkání německých a českých policistů.

Publikace:

 • dvojjazyčné letáky o společných opatřeních, tématech prevence a informace o právních otázkách.

Webové stránky:

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách projektových partnerů Zwickau , Ústí nad Labem , Chemnitz a Karlovy Vary.

Fotografie:

© Oliver Wurdak