Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (potírání obecných a stěžejních problémů kriminality)

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

743.382,13 EUR

Doba realizace projektu:

8.10.2015 - 30.9.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoba:

 • Policejní ředitelství Chemnitz (Lead-partner)
 • Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (projektový partner 1)
 • Policejní ředitelství Zwickau (projektový partner 2)
 • Krajské ředitelství Karlovarského kraje (projektový partner 3)

Obsah:

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatelstva česko-saského pohraničí. Geografická poloha tohoto regionu přináší rizika, se kterými se tento projekt snažil vypořádat.

Klíčem k dosažení tohoto cíle bylo zlepšení přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými subjekty státní správy. V rámci této spolupráce začali projektoví partneři společně bojovat proti trestné činnosti v určitých ohniscích. Zejména se zaměřili na oblast drogové a majetkové kriminality a na krádeže motorových vozidel.

Výsledky projektu:

Školení, monitoring a praktická spolupráce:

 • Workshopy k tématům
  • smlouva o policejní spolupráci ČR a SRN
  • techniky pozorování / sledování kriminality týkající se omamných prostředků
 • další semináře i hospitace
 • tři praktická cvičení k pátrání po obchodu s drogami
 • přeshraniční porady o bezpečnostní situaci,
 • společné akce
  • kontrolní zásah na silnici B 174
  • kontrolní zásah u Ebmathu / Aše
  • kontrolní zásah u Johanngeorgenstadtu
 • pravidelná výměna zkušeností v oblasti přeshraniční kriminality

Pořízení inovativní techniky pro všechny kooperační partnery:

 • inspekční vozidla s video a termokamerami a zařízením pro kontrolu dokumentů,
 • elektrokola,
 • pozorovací vozidla s odpovídající speciální technikou,
 • vozidlo se speciálním zařízením na rozpoznávání registračních značek,
 • speciální kynologické vozidlo pro transport služebních psů

Webové stránky projektu:

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách projektových partnerů Chemnitz , Ústí nad Labem , Zwickau a Karlovy Vary .

Fotografie:

Jedno z pořízených vozidel kriminální policie, vybavené kamerou s nočním viděním a elektrokoly

© Policejní ředitelství Chemnitz