Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.781.892,74 EUR

Doba realizace projektu:

21.01.2016 - 31.12.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. (Lead-partner)
 • Vyšší odborná zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p.o. (projektový partner 1)
 • Deutsches Rotes Kreuz Bildungswerk Sachsen gemeinnützige GmbH Dresden (projektový partner 2)
 • Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Pirna e.V. (projektový partner 3)
 • Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dippoldiswalde e.V. (projektový partner 4)
 • Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Sebnitz e.V. (projektový partner 5)
 • Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Annaberg-Buchholz e.V. (projektový partner 6)
 • Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e.V. (projektový partner 7)

Obsah:

Projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ se soustředil na zaměstnance záchranných služeb, studenty i pedagogy v oblasti záchranářství. Mezi oběma regiony se jednalo o neobvykle rozsáhlou spolupráci.

Nemalý počet kooperačních partnerů dokazuje velký zájem o projekt jako takový. Kooperační partneři společně uskutečňovali projektové aktivity, organizovali odborné konference a workshopy, společně realizovali nácviky zásahů a cvičení. V mezičase probíhala vzájemná výměna zkušeností ve formě hospitací a konzultací, přičemž se této výměny účastnily v neposlední řadě i zdravotnické školy během výměnných praxí škol pro zdravotnické záchranáře.

Projekt přispěl k odbourání jazykové bariéry na obou stranách hranice. Jazykové kurzy zaměstnanců a studentů i zavedení e-learningového portálu se též staly nástrojem nejen pro úspěšnou realizaci projektových aktivit, ale i pro pokračování spolupráce po ukončení projektu při reálných výjezdech.

Zapojením odborníků z oblasti zdravotnické péče byla vytvořena dvojjazyčná příručka, kde jsou shrnuty legislativní a personální rámcové podmínky v oblasti zdravotnických záchranných služeb a odpovídající vzdělávací programy v Sasku a severních Čechách. Vznikla tak ucelená pomůcka pro všechny účastníky systému zdravotnických záchranných služeb.

Výsledky projektu

Od počátku projektu byl kladen důraz na aktivní zapojení všech účastníků od studentů, zástupců integrovaných záchranných složek, vedoucích pracovníků i zájemců o danou problematiku z řad veřejnosti s cílem nasbírání zkušenosti, nabytí nových odborných znalostí a navázání spolupráce.

Všechny zapojené subjekty pracovaly jako jeden tým a podařilo se tak uskutečnit všechny zásadní projektové aktivity. Díky tomu se stala spolupráce při přeshraničních zásazích, mimořádných událostech a krizových situacích bezproblémovou, čímž je zajištěna bezpečnost obyvatel na obou stranách hranice.

Videa:

Fotografie:

 • Hromadné postižení zdraví na letišti v rámci Prehospital Circle 2018
 • Prehospital Circle v Dippoldiswalde 2017/Přeshraniční cvičení v Dippoldiswalde 2017
 • Prehospital Circle 2018/Přeshraniční cvičení v Pirně 2018
 • Přeshraniční cvičení Rallye Ostrov I. část
 • Přeshraniční cvičení Rallye Ostrov II. část

© Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
© Vyšší odborná zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p.o.
© Deutsches Rotes Kreuz Bildungswerk Sachsen gemeinnützige GmbH Dresden
© Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dippoldiswalde e.V.