Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání - LABORA

 

Projekt je ukončen.

Finanční podpora EU (EFRR):

380.973,80 EUR

Doba realizace projektu:

12.04.2017 - 30.06.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (Lead-partner)

 • Okresní hospodářská komora v Chomutově (projektový partner)

Obsah:

 • Hospodářské posílení hraničního regionu
 • Zaměření zaměstnatelnosti mladých lidí na praktickou výuku (klíčová odvětví ekonomiky, jako kov, elektro, umělé hmoty, péče, strojírenství, automobilový průmysl, potravinářský průmysl atd.)
 • Dlouhodobé zajištění potřeby kvalifikované pracovní síly v klíčových odvětvích české a saské části Krušných hor prostřednictvím poznání pozitivních profesních šancí a technicky a řemeslně orientovaných profesních možností
 • Posílení interkulturní výměny mladých lidí, odbourávání jazykové bariéry a motivace mladých lidí k tomu, zůstat v regionu

Projektové aktivity

 • věku přiměřené praktické vyzkoušení a poznání profesí a stávající ekonomické struktury
  • "povolání na zkoušku" (Berufe im Test (BiT) - tříminutové minipraxe s typickými úkoly z různých profesí
  • veletrh "Technodays" v Chomutově
 • exkurze pro mladé a také i pro rodiče
  • 12 jednodenních exkurzí do podniků
  • 3 až 5 denní výměnné pobyty
 • workshopy k výměně zkušeností o metodách profesní orientace a pro vytvoření transparentního prostředí pro aktéry z hospodářské sféry, učitele a pedagogické poradce pro pochopení příslušného systému vzdělávání.

Výsledky projektu

 • 3x minipraxe "Berufe im Test" s více než 600 nadšenými žáky a přes 30 angažovanými podniky
 • 4x třídenní exkurze českých žáků do Saska
 • 2x třídenní exkurze německých žáků do Čech
 • 4x jednodenní exkurze českých žáků do Saska
 • 2x jednodenní exkurze německých žáků do Čech

Prezentace projektu

 • na akci u příležitosti 30. výročí zániku systému NDR na německém velvyslanectví v Praze 30.09.2019

Webové stránky projektu:

www.laboraczech.cz

http://www.wfe-erzgebirge.de/de/Berufsorientierung/Aktuelle_Projekte/LABORA_1481.html

https://www.ohkcv.cz/projekty/labora/

www.zscv.cz Základní škola Chomutov

Fotografie:

 • Fotka 2: z workshopu k zahájení projektu v Annaberg-Buchholz(prosinec 2017)
  Fotka 4: Technodays v Chomutově (duben 2018)
  Fotky 8 - 9: minipraxí v Marienbergu (květen 2019) a Aue (říjen 2019)
  ostatní fotky:
  česká exkurze do Saska (březen a červen 2018), z německé exkurze do Chomutova (září 2018), z minipraxí v Annaberg-Buchholz (květen 2018), z exkurze do Meyer Drehtechnik GmbH (červen 2019), ze společného sportovního dne (červen 2019)

© WFE GmbH
© Meyer Drehtechnik GmbH