Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu

 

Projekt ukončen.

Finanční podpora EU (EFRR):

1.769.148,30 EUR

Projektlaufzeit:

03.06.2016 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Diakonie St. Martin (Lead-partner)
 • Podralský nadační fond ZOD (projektový partner)

Obsah:

Cílem projektu byla česko-německá spolupráce v oblasti inkluze v profesní orientaci. Projekt skrz různé aktivity pomohl osobám ve věku mezi 8 a 30 lety, jak se zdravotním postižením, tak i bez něj, zjistit, „pro co bije jejich srdce“ v pracovní a studijní oblasti. Důraz byl především kladen na praktické zkušenost a představení povolání v různých odvětvích průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a sociálních služeb. Celkem byla tato odvětví rozdělena do 25 kurzů. Těmto kurzům předcházel základní orientační kurz „Hledám své povolání snů“.

Projekt nabízel také vzdělávací kurzy pro pedagogy, studenty a experty, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v oblasti inkluze osob se zdravotním postižením.

Výsledky projektu:

 • dokončení výstavby obou vzdělávacích center - Školy vesnického života a Dílny Martinshof
 • zahájení interaktivní výstavy k jednotlivým řemeslům a povoláním v Brništi, přístup zatím virtuální
 • do prosince 2020 se zapojilo do programu profesní orientace 1800 žáků s postižením nebo bez postižení ve věku mezi 8 a 30 roky
 • lektoři, experti a studenti byli motivováni četnými kurzy a možností praxe k inkluzivní práci s dětmi a mládeží
 • byly vytvořeny inkluzivní webové stránky s nonverbální videoplatformou (videa k jednotlivým vzdělávacím oblastem)
 • zejména obohacující byla pravidelná spolupráce s třídami ze speciálních škol:
  • žáci absolvovali profesní orientaci, které je ve škole často věnováno příliš málo času
  • žáci získali užitečné zkušenosti v různých oblastech praxe
  • proběhla výměna při společných akcích českých a německých žáků v rámci orientačních kurzů

Fotografie:

Fotky 1 - 3: © Stefan Peereboom

Fotky 4- 10: © Diakonie St. Martin