Vita-Min

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

2.669.656,68 EUR

Doba realizace projektu:

15.01.2016 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Lead-partner)
  • Správa města Oelsnitz/Erzgeb. (projektový partner 1)
  • Ústecký kraj (projektový partner 2)

Obsah:

V Ústeckém kraji a v Sasku má hornictví několikasetletou tradici. Tyto regiony mají rozsáhlé nerostné bohatství, jako jsou horniny, půdy, fosilní paliva, rudy a průmyslové minerály. Staletí hornické činnosti však zanechala i viditelné stopy.

Na to reaguje projekt „Vita-Min“, který vytvořil inovativní postupy pro čistění vody z oblastí těžby a nakládání s ní. Díky tomu došlo ke zlepšení kvality povrchových a podzemních vod v česko-saském pohraničí a příslušné orgány ochrany životního prostředí a vod v Česku a Sasku mohly prohloubit svoji přeshraniční spolupráci.

Výsledky projektu:

Projektoví partneři definovali 17 pilotních projektů k řešení následků těžby a 13 pilotních projektů ke stanovení principů šetrného zacházení se zdroji v rámci aktivní těžby. Ke všem těmto dílčím projektům byl vytvořen přehled základních informací a závěrečná zpráva.

Přehledy a závěrečné zprávy naleznete zde (v němčině):
https://www.vita-min.sachsen.de/inhalte-und-ergebnisse-3949.html

Další výsledky, mezi nimi i brožuru se závěry projektu, video o projektu a putovní výstavu, naleznete zde:
https://www.vita-min.sachsen.de/downloads-3946.html

Akce:

  • 6. 4. 2017 Drážďany – zahajovací konference projektu
  • 19. 3. 2018 Bannewitz – workshop
  • 20. 3. 2018 Drážďany – 1. odborná konference
  • 18. 6. 2018 Most – workshop
  • 31. 1. 2019 Freiberg – 2. odborná konference
  • 30. 6. 2019 Most – česká závěrečná konference
  • 28. 1. 2021 Weißwasser – 3. odborná konference / závěrečná konference celkového projektu

Webové stránky projektu:

www.vitamin-projekt.eu

Finalista videosoutěže 2018

Fotografie:

© Kathleen Lünich